Presveto Tijelo i Krv Isusova – Tijelovo

U svojem propovijedanju Isus je često rekao: „Došao sam da život imaju, da ga imaju u izobilju.“ Život se održava hranom. Bez hrane i pića nije moguće sačuvati život. Onima koji su pošli za Isusom Isus obećava, garantira život ne samo ovdje na zemlji nego kroz svu vječnost. Zato Isus daje hranu svima koji su željni života. Dvostruka je hrana koju daje Isus. Prvo je to hrana Božje riječi. To su Isusove riječi svetoga Evanđelja kojima u ljudima budi vjeru, daje spoznaju, potiče ljubav prema Bogu i ljudima. Riječima Isus liječi i oživljuje. Samaritanki na zdencu govori: „Da ti znaš tko je onaj što s tobom govori, ti bi zaiskala od njega vode žive – za život vječni.“ Razgovorom i svojim riječima Isus je u njoj probudio vjeru da je doista Isusova riječ, riječ života. Jasno pokazuje i onaj rimski časnik kad mu je sluga bio na smrt obolio. Časnik samo poručuje Isusu: „Ti samo reci riječ i moj će sluga ozdraviti.“ Te riječi i mi stalno ponavljamo: „Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.“

Druga hrana je Tijelo i Krv Isusova: „Tko ne jede od ovoga kruha i ne pije iz ove čaše nema života u sebi. A tko bude jeo ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.“ Isusova zadnja večera bila je izvršenje Isusovih obećanja: „Uzmite i jedite, ovo je Tijelo moje, uzmite i pijte, ovo je Krv moja.“

Ovaj događaj svetog Evanđelja što smo ga danas čitali, samo je uvod, samo je slika svega onoga čime Isus hrani svoj vjernički narod. Svojim učenicima je zapovjedio: „Podajte im vi jesti.“ Isus je znao što će učiniti. On može s pet hljebova i dvije ribe nahraniti mnoštvo u kojem je bilo pet tisuća samo muškaraca. Ovim je čudom umnoženja kruha u pustinji samo pokazao Isus da nije problem nahraniti bilo koje mnoštvo.

Na zadnjoj večeri Isus daje ono što obećava u Kafarnaumu, drugi dan poslije ovog umnoženja u pustinji. Rekao je mnoštvu koje je opet čekalo čudo: „Ja ću vam dati kruh od kojega više ne ćete ogladnjeti. Ja sam taj kruh koji je s neba sišao.“ Piše evanđelista da su se tada mnogi razišli. Ostali su samo apostoli. I njih napokon pita Isus: „Hoćete li i vi otići?“ Petar spremno odgovara: „Kamo da odemo od tebe? Ti jedini imaš riječi života vječnoga.“

Mi na svetkovinu Tijelova, koji je ustanovljen prije više od šesto godina, razmišljamo o hrani Tijela i Krvi Kristove i o hrani riječi Kristovih, o dva stola s kojih nas Isus hrani – stol Božje riječi i stol Euharistije ili Tijela i Krvi Kristove Tamo gdje se održavaju procesije na četiri se mjesta čita sveto Evanđelje – kruh Božje riječi i nosi se Presveti sakrament.

Pridružimo se barem u duhu onim procesijama koje danas svojim hodom po ulicama i putovima iskazuju svoju čvrstu vjeru u Isusovu prisutnost i u njegovu odluku da nas nahrani svojim Tijelom za život vječni.