PRESVETO TROJSTVO

presveto TrojstvoPrava slika Boga dolazi nam jedino po Sinu Božjemu. On je postao čovjek da nam dade potpuni odgovor o Bogu. Bog nam otkriva svoje božansko lice po Sinu. Time smo mi ljudi dobili sasvim novu sliku o Bogu i počeli smo ga nazivati svojim dobrim nebeskim Ocem. Tko je otac i kakav je otac, to saznajemo iz svog ljudskog iskustva jer imamo oca na zemlji. Ako spoznajemo dobrotu zemaljskoga oca onda tu dobrotu neizmjerno uvećavamo kad govorimo o Bogu. Gdje je Bog? Bog nema granice. On je neograničeno biće pak se zbog toga kaže o Bogu da je on posvuda. U njemu živimo, mičemo se i jesmo. Isus nam ga predstavlja ovako: „Kad molite, zatvorite se jer vaš nebeski Otac vidi u tajnosti i naplatit će vam.“ Na molbu učenika i apostola Filipa: „Pokaži nam Oca! “ Isus odgovara: „Filipe, tako sam dugo s vama i još me ne poznaješ. Tko vidi Sina vidi i Oca.“ Nije Trojstveni Bog daleko od nas. On prebiva u srcu pravednog čovjeka. Bog je nedokučiv ali sasvim bliz – tako bliz da je u nama i mi u njemu. Trojedni Bog pridružio nas je svome Sinu i mi smo njegovi sinovi. Jednom nas je obilježio svojim znakom trojstva kad smo se krstili u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Poslao nam je i svoga Duha. Po tom smo Duhu primili sinovstvo. Mi se i često znamenujemo znakom trojednoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. U tom znaku izražavamo vjeru u jednoga Boga u trim božanskim Osobama. To nećemo moći razumjeti. Premali je naš ljudski um da u njega stane neizmjerni Bog. Bog ne može stati u ljudski um ali se može nastaniti u srce čovjekovo: „K njemu ćemo doći i kod njega ćemo se nastaniti.“ Bog Trojedini živi u srcu pravednika. Poklonimo mu se danas u trim božanskim osobama u Ocu i Sinu i Duhu Svetome i molimo ga da se nastani u našem srcu.