Prodaja slika za podmirenje troškova obnove

Svi koje želite, možete kupiti slike koje su svaki dan izložene u krstionici župne crkve, i na taj način pomoći u podmirivanju troškova obnove župne crkve. Slike su raznih autora, od akademskih slikara i kipara, sve do slikara naive i amaterskih slikara. Unaprijed hvala svima koji će na taj način pomoći da podmirimo troškove obnove naše župne crkve.