Proročka služba

Sveto Evanđelje današnje nedjelje opet promatra Isusa koji je u sinagogi Nazarećana, Isusovih sumještana. Isus se među njima potvrđuje kao Učitelj, kao Prorok i Mesija. Tumači Sveto Pismo, tumači Božju riječ, a tumači je tako da se mnoštvo „divilo milini riječi koje su tekle iz njegovih usta.“ Očito je, po reakciji mnoštva, da je Isusovo tumačenje prodiralo u njihova srca. Očito je da je Isusova riječ padala na plodno tlo mnogih duša kao dobro sjeme na plodnu njivu koja će sigurno donijeti dobre plodove.

No, sveto Evanđelje iznosi dalje. Nije svekoliko mnoštvo jednako mislilo. Jedni su mrmljali, gunđali, pitali se međusobno: „Nije li ovo sin Josipov, drvodjelja?“ Njih nije zanimala riječ, njih su više zanimala usta odakle je riječ dolazila. Htjeli su mu dobaciti: „Što ti nama govoriš? Ti si kao i mi.“ Na njihovu kritiku Isus je spremno odgovorio starom poslovicom: „Ni jedan prorok nije dobro došao, nije dobro primljen u svom rodnom kraju.“ Najprije su galamili na Isusa, a onda ga odoveli na rub jedne litice da ga bace. Kaže evanđelista ali: „Isus prođe između njih i ode.“

Sudbina Isusova, sudbina je svih proroka. Sudbina Isusova, sudbina je cijele Isusove Crkve, proročkog naroda na zemlji koji nije uvijek i svagdje dobro prihvaćen. Isus nam u Nazaretu otkriva sudbinu svih onih u Crkvi koji budu navjestitelji Božje riječi. Često slušamo riječi Svetoga Pisma, Božju riječ. Razmišljajmo danas. Kako ona pada na našu dušu? Da li je kao lijek koji blaži rane, kao snaga u slabosti, kao potpora ili smo ljuti na Božju riječ? Možda nas ljuti i onaj tko govori? Lako ćemo se sami uvjeriti kakvi smo. Da li spadamo među one koji su se divili milini Isusovih riječi ili spadamo među one koji su ga kritizirali i protjerali iz svoga grada ili života?