Proročki narod

Čitanja: Br 11,25-29; Ps 19; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Osobitost kršćanstva nije ni u broju, ni u količini, ni organizaciji, nije ni u dužini postojanja. Osobitost kršćanstva jest u duhu kojim je Isus od Oca pomazan i poslan u svijet. Tog istog duha Isus je izlio i u naša srca. Kršćanstvo je djelo i plod Duha Svetoga. Zbog toga se kršćanstvo prepoznaje u svijetu baš po tome što čini djela Duha – misli iz Duha Božjega, govori iz Duha Božjega i čini iz Duha Božjega. Kršćanstvo se oslanja ne na nikakvu silu svijeta nego na silu Božjega Duha. Cijeli Božji narod je narod Božjega Duha, jest proročki narod. Proročki narod misli Božje misli. Proročki narod govori Božje riječi. Proročki narod čini Božja djela. Proročki narod živi po Božjoj istini.

Isusova Crkva je djelo Božjega Duha. Duh Božji djeluje kroz članove Crkve: kroz papu, biskupe, svećenike i narod. Djeluje u Crkvi dok smo na okupu. Tko Crkvi pripada? Tko je Isusov? Onaj tko misli kao Isus. Onaj tko govori kao Isus, onaj koji čini kao Isus.

Kad bi svi kršćani imali Duha Božjega i kad bi svi prorokovali iz Božjega Duha kršćanstvo bi bilo plodno. Svaki je kršćanin svojim proročkim stavom jasno svjedočio da pripada Kristu, da je uz Krista: “Tko nije protiv nas, uz nas je.” Čitamo u prvom čitanju kako je Gospodin sišao u oblaku i govorio s Mojsijem. Onda je Bog uzeo Duha koji je bio na Mojsiju i stavio ga na sedamdesetoricu starješina. Kada je duh Božji počinuo na njima počeli su prorokovati. Dvojica od njih ostali su u taboru, nisu ulazili u Božji šator.

Bili su to Eldad i Medad. Oni su ostali u taboru i tamo su počeli prorokovati. Čuvši to neki mladić otrči k Mojsiju i reče: “Eldad i Medad prorokuju u taboru.” Tada Jošua reče Mojsiju: “Gospodaru, ušutkaj ih!” Mojsije mu na to reče: “Zar si zavidan zbog mene? Bio bih sretan kad bi sav narod Gospodnji posto prorok, kad bi Gospodin i na njih izlio svoga Duha.”

Naša pripadnost Božjoj strani vidjet će se samo po našim mislima, riječima i djelima. Ako budemo mislili to Bog misli i govorili što Bog hoće da govorimo bit ćemo proročki narod. A proročki narod pripada Bogu.