PRVI SUSRET ZAJEDNICE BRAČNIH PAROVA ŽUPE SRAČINEC

Pozivam sve bračne parove naše župe na prvi susret zajednice bračnih parova!
21. 11. 2015. subota u 18 sati u župnoj dvaorani

„Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.“ Post 1,27

– o stvaranju čovjeka i Božjem naumu sa čovjekom
– o ravnopravnosti muškarca i žene koja  proizlazi iz stvaranja
– o današnjoj ravnopravnosti muškarca i žene u obitelji  i društvu                                                    -o raličitostima muškarac i žene….