Prvopričesnici

Roditeljski sastanak za prvopričesnike/ce će biti u nedjelju 2. 10. 2022. u župnoj crkvi iza mise koja počinje u 11 sati. Molim jednog od roditelja da dođe na misu u 11 sati i na roditeljski sastanak iza mise.

Župni vjeronauk za prvopričesnike/ce će početi u četvrtak (6.10.2022.) u 16.30 u župnoj dvorani ili u subotu (8.10.2022.) u 8.30 sati u župnoj dvorani. Prvopričesnici/ce si sami biraju dan dolaska na župni vjeronauk koji će biti četvrtkom u 16.30 sati ili subotom u 8.30 sati u župnoj dvorani.