Put k istinskoj sreći

Jedini pravi put k sreći i miru pokazao je Isus onom židovskom pismoznancu, kao i svima nama, kad mu je rekao: „Prva i najvažnija zapovijed: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom. Druga zapovijed je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge ni veće zapovijedi od tih.“

Pismoznanac je dobro poznavao Mojsijev zakon zato je odgovorio Isusu: „Dobro, Učitelju, po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti svim srcem, svim razumom, svom snagom i ljubiti bližnjega kao samoga sebe više vrijedi nego sve paljenice i žrtve.“ Isus mu nato odgovara: „Nisi daleko od Kraljevstva božjeg“.

U ovom Isusovom odgovoru kriju se dvije vrijednosti. Prva vrijednost je Bog a odmah do njega je čovjek. Bog i čovjek – to je sve. Prihvatiti Boga i čovjeka ljubavlju jest novo načelo koje je Isus donio na svijet, koje vrijedi danas i sutra i zauvijek. To načelo znači ljubav. Ljubav je zapovijed koju nam sam Bog daje i nuđa kao uvjet za sreću čovjeka i čitavog čovječanstva.

Odnos čovjeka prema samome sebi mora biti utemeljen na odnosu prema Bogu i bližnjemu jer, kaže Isus: „Bližnjega svoga ljubi kao samoga sebe.“ To znači da čovjek mora i samoga sebe i poštivati i ljubiti. Čovjek koji ljubi svoga bližnjega i samoga sebe ne će nepošteno dirati u materiju i stvari ovoga svijeta jer time narušava Božji red u svijetu.

Čovjek kao razumno biće mora se zamisliti i potražiti pravi put k svojoj sreći. Mora se pitati što je najvažnije i što ja moram činiti. Isus je tom čovjekovom traženju pravoga puta koji vodi k sreći više puta i na više primjera i načina tumačio svojim apostolima, učenicima i svima koji su željeli pronaći pravi put i prave odnose da bi bili sretni. Potražimo put k sreći kod Isusa.