Radovi u župnoj crkvi

Ovaj tjedan su završeni radovi u župni crkvi na sanaciji starih pukotina i novih pukotina koje su nastale u nedavnom potresu. Ovaj tjedan će se skinuti skele i crkva će se vratiti u prvobitno stanje.

Sveukupni troškovi radova iznose: 19.329,oo kn
Materijali za obnovu iznose: 1.329,oo kn
Skela i građevni radovi iznose: 14.100,oo kn
Soboslikarski radovi iznose: 3.900,oo kn