RIBARI LJUDI

Za svako duhovno zvanje potreban je na posebni način Božji poziv. U današnjim odlomcima Svetoga Pisma Starog zavjeta i Novog zavjeta čitamo baš o duhovnom pozivu. U prvom čitanju prorok Izaija opisuje kako je u proročkom viđenju osjetio Božji poziv na proročku službu ali se nije smatrao dostojnim pa sam za sebe kaže: „Jao meni, jer sam čovjek nečistih usana i živim u narodu nečistih usana.“ No, Bog mu pokazuje da može očistiti njegovu nečistoću te mu šalje anđela koji žeravicom čisti njegova usta i spaljuje grijeh, krivicu i nečistoću. Koga Bog poziva njega i osposobljuje za Božji poziv pa zato i sam Izaija sada spremno nudi sebe i daruje se Božjem pozivu govoreći: „Evo me, pošalji mene!“

U drugom čitanju apostol Pavao govori o svom pozivu. Makar se smatra nedostojnim, svjestan je da je Božja milost djelovala u njemu i onda kad je progonio Crkvu. Milost je Božja pobijedila u njemu te je postao Isusov apostol.

Isus poziva ucenikeU svetom Evanđelju Luka opisuje Petrov poziv. Isus je iz Petrove lađice poučavao ljude koji su stajali na obali. Poslije pouke Isus se okreće Petru i govori: „Baci mreže za lov.“ Petar odgovara: „Na tvoju riječ bacit ću mreže, makar kroz cijelu noć nismo ulovili ništa.“ No, kad je izvukao mreže pune riba prenerazio se on i svi koji su bili s njime. Tada uviđa svoju grješnost i nemoć ljudsku pa govori Isusu: „Idi od mene, grješan sam čovjek.“ Tada ga Isus hrabri i određuje mu novi poziv: „Ne boj se, od sada ćeš loviti ljude.“ Petar ostavlja sve i odlazi za Isusom. Svaki od nas nosi Božji poziv: budi čovjek, budi kršćanin, budi svjedok za Isusa. On koji nas je pozvao, on će nam dati snage ako spremno odgovorimo njegovu pozivu unatoč sve naše slabosti i grješnosti. Mi smo slabi, ali on je jak. Mi smo grješni, a on je svet. Na njegovu riječ idemo.