Rođenje BD Marije – Mala Gospa

Blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije ili “Mala Gospa” slavi se već skoro dvanaest stoljeća, negdje od devetog stoljeća. Što je bio pravi povod slavljenju tog blagdana nije poznato.

Ima samo jedna anegdota o jednom svetom pustinjaku koji je svake godine osmoga rujna slušao pjesme s neba. Pustinjak je počeo moliti Boga da mu pojasni zašto ta pjesma s neba svakog osmog rujna. Pustinjak je dugo vremena molio i jednog osmog rujna čuo je pjesmu i Božji glas koji mu je rekao: “Na nebu se slavi rođendan Majke Božje Marije”. Dalje kaže anegdota da je pustinjak otišao k papi i razjasnio mu uzrok te čudesne nebeske pjesme. Nato reče papa: “Bilo bi dobro da se taj rođendan slavi i na zemlji”. Onda je papa Benedikt XIV. uveo taj blagdan za cijelu Crkvu, ne doduše na temelju pustinjakove anegdote, nego zato jer je vjerni puk želio slaviti dan rođenja svoje nebeske Majke.

Crkva ga s radošću slavi jer je Marija početak novoga i boljega svijeta. Sveta Crkva se pridružuje starim patrijarsima: Noi, Abrahamu, Izaku, Jakovu i Mojsiju koji su u Mariji gledali konačni uspjeh svoga potomstva. Patrijarsima se sigurno pridružuju i proroci jer su i oni s radošću naviještali njezino rođenje kao početak spasenja. Marijinom rođenju se raduje i Presveto Trojstvo jer zemlja njezinim rođenjem postaje Bogu draža. Marija je Božja zamisao i Božje ostvarenje. Bog ju je takovu zamislio. Ona je najbliža Božja suradnica na zemlji.

Marijinom rođendanu se raduje i Sin Božji. Marija mu je bila majka. Sveti Ivan Merz opisuje kako je u djetinjstvu dobio mali kip Majke Božje od kojeg se ni noću ni danju nije odvajao. Kardinal blaženi Alojzije Stepinac opisuje kako se u njegovoj kući slavila Marija. U svibnju je pred slikom Majke Božje danonoćno gorjelo svjetlo. Kasnije kao kardinal u svojem zatočeništvu u Krašiću imao je tu sliku iznad svoga kreveta tako da ju je uvijek mogao gledati. Mnogi sveci i svetice su bili veliki štovatelji Marijina rođenja i sada se s njom raduju u nebu.

Slavimo s radošću i mi današnji blagdan sjećajući se Marijina velikog dana dolaska na ovaj svijet da ovdje ispuni sva Božja očekivanja. Molimo je da i mi mognemo njezinim zagovorom i zaštitom tako živjeti na zemlji da budemo dostojni slavnog uskrsnuća i pridružiti se njoj u Nebu.

preč. Vjekoslav Gabud