Rodio se Bog i čovjek!

Čitanja: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Heb 1,1-6; Iv 1,1-18

Pokušajmo danas na dan Božića zaviriti u betlehemsku štalu, u jasle. U njima leži nejako dijete Isus, kako ga je nazvao anđeo prije njegova začeća. To Dijete jest ljudsko dijete jer majka mu je Marija, ali ne samo ljudsko dijete. To Dijete je začeto Duhom Svetim ono je Sin Božji koji je htio postati čovjek, uzeti naše ljudsku narav, naše ljudsko tijelo da bude i pravi Bog i pravi čovjek i mi ga zovemo mali Bog-Božić. Danas se spominjemo njegovog povijesnog rođenja i dolaska na svijet među ljude. Mjesto njegova rođenja bilo je bijedno, bila je štalica. Zašto je mali Bog ili Božić izabrao baš takvo mjesto, a bilo je u to vrijeme sjajnih palača velikih i veličanstvenih? Njegov odabir štalice otkriva nam Božju namisao, Božji naum, da baš te male, te zapostavljene, te porobljene, te siromašne, te robove ovoga svijeta, koji su jednom prešli preko strašnih vrata grijeha, da ih povede u svoje prebivalište, u svoje dvore, u svoju kuću – Raj. Sveto evanđelje današnjeg dana piše: “Svjetlo je došlo na svijet, svjetlo za svakoga čovjeka. No, mnogi ga nisu upoznali, mnogi ga nisu primili”, nisu ga htjeli, baš kao i danas. K svojima je došao, k ljudima je došao kao čovjek, ali ga ljudi nisu htjeli primiti. Onima pak koji su ga htjeli primiti dao je jednu neusporedivo veliku povlasticu da postanu “Djeca Božja”. Onima koji ga vjerom prihvaćaju prilazi on kao “Novo Svjetlo” i nastanjuje se među njima.

Zašto je On Sin Božji, Riječ Božja, kako ga evanđelje zove, htio postati čovjek? Da se nastani među ljude i još više, da mi zemaljski robovi ove zemlje možemo ući u njegovu slavu, slavu koju on kao Božji Jedinorođenac ima kod svoga Oca To što je ljudima, stanovnicima ove jadne zemlje, bilo posve nemoguće – ući u Božje dvore – u Božju slavu, u vječnost u radost neba, to sve, je Novorođeno Dijete Isus nama omogućio. Sada stvarno svi koji u njega vjeruju, svi koji ga žele primiti mogu biti neograničeno radosni jer im je omogućen pristup Božjoj slavi, Božjoj veličini i Božanskoj naravi kao djece Božje. Ovaj nam Božić može biti veseo, radostan i blagoslovljen jer nam je Novorođeni Isus otvorio vrata neba.