Sakrament krštenja

Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakrament Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni. Krštenje je sakrament vjere. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život. Sakrament krštenja dao nam je Isus Krist, da nas po njemu posveti i uključi u svoju Crkvu. Rekao je: «Idite i učinite mojim učenicima sve narode! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! » (Mt 28, 19).

Po sakramentu krštenja od nebeskog Oca primamo Duha posinjenja i ubrajamo se u djecu Božju. Isus nas u svojoj Krvi po sakramentu krštenja pere od grijeha – istočnog i osobnih. Krštenjem čovjek postaje novo stvorenje, nanovo rođeno iz vode i Duha Svetog te se po njemu ugrađujemo u kraljevsko svećeništvo i postajemo narod Bogu stečen.

Po krštenju smo za Boga vezani – postajemo njegova draga svojina. Ovaj sakrament je početak životnog hoda čovjeka prema vječnom sjedinjenju s Bogom u ljubavi, u nebu. Krštenje je temelj i vrata ostalim sakramentima i milostima koje nam oni dijele.

Koju obavezu roditelji i kumovi preuzimaju na sebe samim činom krštenja? Roditelji i kumovi (koji postaju duhovni roditelji djeteta po krštenju) na sebe preuzimaju obavezu da će dijete kršćanski odgajati, i to ne samo riječju već ponajprije primjerom svoga vjerničkog života. Roditelji i kumovi tako postaju prvi navjestitelji, učitelji i svjedoci vjere svome djetetu i tako postaju odgovorni pred Bogom koji im je povjerio život njihova djeteta, i koji će ih jednom i suditi po tome kako su izvršili preuzeto krsno obećanje, jer nakon krštenje ne odgajaju samo svoje, već i Božje dijete.

 

Katekizam Katoličke Crkve o sakramentu krštenja

1213 Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: “Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju“.

1215 Ovaj se sakrament također zove i „kupelj novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom“ (Tit 3, 5) jer označuje i ostvaruje ono rođenje iz vode I Duha bez kojega nitko „ne može ući u Kraljevstvo Božje“ (Iv 3, 5).

1216 …. Krštenje je među Božjim darovima najljepši I najdivniji. Nazivljemo ga darom, milošću, pomazanjem, prosvjetljenjem, odjećom neraspadljivosti, kupelji preporođenja, pečatom i svime onim što je najdragocjenije. Dar je, jer se podjeljuje onima koji ništa ne donose; milost, jer se čak daje i onima koji su krivnjom opterećeni, jer se u vodi pokapa grijeh; pomazanje, jer je sveto i kraljevsko; prosvjetljenje, jer je ižaravajuće svjetlo; odjeća, jer prekriva našu sramotu; kupelj, jer nas pere; pečat, jer nas čuva i znak je Božjega gospodstva.