Sakupljanje za Socijalnu samoposlugu

U nedjelju, 14.11.2021., na zamolbu Socijalne samoposluge iz Varaždina, a kada Crkva obilježava Svjetski dan siromaha, ćemo na ulazu u crkve i dvorane sakupljati za korisnike socijalne samoposluge svoj dar u vidu: prehrambene namjernice (brašno, ulje, riža, šećer…), ili potrepština za osobnu higijenu, ili u vidu novčanog dara. Unaprijed hvala svima na daru!