SILAZAK DUHA SVETOGA

silazak Duha SvetogPrvo što je Duh Sveti učinio na dan pedesetnice jest: otjerao strah tako da je onaj isti Petar, koji je zatajio Isusa, sada govorio o Isusu svome Učitelju, Sinu Božjemu, koga su po rukama bezakonika oni razapeli. Ali on je živ jer je uskrsnuo. I mnogim je drugim riječima Petar pružao svjedočanstvo za Isusa pa je čak za to svjedočanstvo položio svoj život. Ne samo on nego milijuni kršćana, već u samom početku Crkve. Vodili su ih na sudove, bacali pred divlje zvijeri. Duh Sveti je postao nesavladiva snaga Isusove Crkve od onda do danas. Duh Sveti stvara svjedoke, rađa mučenike. Nisu je mogli uništiti ni u samom početku kad je brojčano bila mala. Propala su mnoga snažna carstva i kraljevstva koja su se oslanjala na silu svoje vojske i oružje, a Crkva je ostala. Još pred dvadesetak godina činilo se da je ruski boljševizam i komunizam nepobjediva snaga sa silnom vojskom i oružjem. A gledajte danas kako se urušio kao da je od karata, a Isusova Crkva je ostala i izašla još jača. Kod nas, izgleda, da se ponovo uvukao strah među vjernike. Nekakva javnost, koja drži u rukama tisak, televiziju i radio sustavno i smišljeno sije strah među vjernicima. To je isto progon Crkve, ali na drugi način. Crkva se napada kad brani Božja i ljudska prava, kad brani pravo na život protiv eutanazije, kad brani nevinu još nerođenu djecu protiv abortusa i krvoločnog ubojstva koje nad njima čine vlastite majke. Vjernik ne smije šutjeti. Mi imamo snagu Duha Svetoga. Borimo se za dobro, za čovjeka i za Boga. Mi se nemamo čega ni bojati ni stidjeti. Molimo danas Duha Svetoga da nas i u današnje vrijeme oživi i ojača i učini svjedocima svojom nebeskom snagom.