SRCE ISUSOVO I MARIJINO

U Svetom pismu i u svakodnevnom govoru ‘srce’ je osobno središte čovjeka i simbol njegove ljubavi.

Kad govorimo o Isusovu i Marijinu Srcu, mislimo na Isusa i Mariju pod vidom njihova nutarnjeg života i njihove ljubavi prema nebeskom Ocu, te prema nama ljudima.

Čovječanstvo danas više nego ikada treba Božju dobrotu, ljubav i milosrđe. Posvetom Isusovu i Marijinu Srcu, te životom po toj posveti, postajemo dionicima te Božje dobrote, ljubavi i milosrđa.

Iskazivanjem svoje ljubavi Isus i Marija žele nas dovesti k nesebičnoj ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, što je bit svetosti na koju smo svi pozvani. Budući da nas ljube, žele spasiti čovječanstvo koje se je izgubilo.

Potrebno je vjerovati u Isusovu i Marijinu ljubav, njima se povjeriti i potpuno predati. Ta ljubav obnovit će naša srca i počet ćemo razmišljati, govoriti, raditi i ljubiti kao njih dvoje.

Posvetom po Mariji Isusu predajemo: svoju dušu i tijelo, duhovni napredak, svoje molitve, žrtve i dobra djela, svoje sakrivene duhovne bojeve, nastojanje za čistoću duše, različite križeve, zdravstveno stanje, svoju obitelj, znance i prijatelje, svoje zvanje i materijalna dobra.

U nama počinje novi život, oblikovan po Isusovu i Marijinu Srcu.