SRIJEDA – Jutarnja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

Himan

Početniče vječnog spasa
budi uz nas, svoje vjerne:
bogato nam danas daji
sedam dara Duha svog.

Bolest tijela od nas tjeraj
sablazan odasvud spriječi,
iščupaj i korijen grijeha,
boli srca Ti ublaži.

Duše naše Ti razvedri,
Ti dovršuj svako dobro,
molbene nam počuj glase,
vječnom žiću Ti nas vodi.

Evo, sve nam vrijeme teče
s nizom ovih sedam dana:
posljednji će osmi biti
sudnji dan Otkupiteljev.

Tada, Spase, molimo te
lik svoj blagi nam pokaži,
lijeve strane oslobodi,
zdesna sebi sve nas smjesti.

Kada, dobar, podaš svima
molitvama uslišanje:
daj nam slavit sveto Trojstvo
u sve vijeke vijeka. Amen.

 

 

Psalmodija

Ant. Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja,
i ne zaboravi dobročinstava Njegovih.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,*
i sve što je u meni, sveto ime Njegovo!

Blagoslivljaj dušo moja, Gospodina,*
i ne zaboravi dobročinstava Njegovih:

On Ti otpušta sve grijehe tvoje,*
On iscjeljuje sve slabosti tvoje;

On Ti od propasti izbavlja život,*
kruni te dobrotom i nježnošću;

život Ti ispunja dobrima,*
ko orlu Ti se mladost obnavlja.

Gospodin čini pravedna djela*
i potlačenima vraća pravicu,

Mojsiju objavi putove svoje,*
sinovima Izraelovim djela svoja.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstava Njegovih.

 

 

Ant. Siromah sam,
ali se Gospodin brine za me.

Pravdu ću naviještat u zboru velikom,+
i usta svojih zatvoriti neću,*
Gospodine, sve Ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,*
kazivat ću vjernost Tvoju i Tvoj spas.

Tajit neću dobrote Tvoje,*
ni Tvoje vjernosti velikoj skupštini.

A Ti, Gospodine, milosrđa mi svog ne krati,*
dobrota Tvoja i vjernost neka me svagda čuvaju.

Jer me okružiše nesreće nebrojene,*
krivice me moje sustigoše da gledat ne mogu:

više ih je no vlasi na glavi,*
i srce mi je stoga klonulo.

Bilo Ti milo, Gospodine, da me izbaviš;*
Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

Neka kliču i nek se vesele u Tebi*
svi koji Te traže!

Neka govore svagda: “Velik je Gospodin!”*
svi koji spasenje Tvoje ljube.

Bijedan sam ja i nevoljan,*
al’ Gospodin se brine za me.

Ti si pomoć moja i moj spasitelj;*
o Bože moj, ne kasni!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Siromah sam, ali se Gospodin brine za me.

 

 

Ant. Velika su i čudesna djela Tvoja,
Gospodine, Bože, Svevladaru!

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim*
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.

Silna su djela Gospodnja,*
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Sjajno je i veličanstveno djelo Njegovo,*
i pravda Njegova ostaje dovijeka.

čudesima svojim spomen postavi,*
milostiv je Gospodin i milosrdan.

Hranu dade štovateljima svojim,*
dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Silna djela svoja objavi svom narodu,*
u posjed im dade zemlju pogana.

Djela ruku Njegovih vjernost su i pravednost,*
stalne su sve naredbe Njegove,

utvrđene za sva vremena, dovijeka,*
sazdane na istini i na pravdi.

On posla spasenje svom narodu,+
Savez svoj postavi zauvijek:*
sveto je i strašno ime Njegovo!

Početak mudrosti strah Gospodnji!+
Mudro čine koji Ga poštuju.*
Slava Njegova ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Velika su i čudesna djela Tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru!

 

 

Čitanje

Kao što čovjek odgaja sina svoga, tako Gospodin, Bog tvoj, odgaja i popravlja Tebe. I drži zapovijedi Gospodina Boga svoga, hodajući putovima Njegovim i bojeći se Njega!

 

Odgovor na Božju riječ

Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me.

Tvoja ću pravila čuvati.

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Darom premilosrdnog srca svoga,
pohodio nas je Bog i otkupio je narod svoj.

+ Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,*
što pohodi i otkupi narod svoj;

podiže nam snagu spasenja*
u domu Davida, sluge svojega,

kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:+
spasiti nas od neprijatelja naših -*
i od ruke sviju koji nas mrze;

iskazati dobrotu ocima našim,*
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,

zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu:*
da će nam dati

te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja,*
služimo bez straha

u svetosti i pravednosti pred Njim*
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati*
jer ćeš ići pred Gospodinom
da Mu pripraviš putove,

da pružiš spoznaju spasenja narodu Njegovu*
po otpuštenju grijeha njihovih,

darom premilosrdnog srca Boga našega*
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,

da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj,*
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Darom premilosrdnog srca svoga, pohodio nas je Bog i otkupio je narod svoj.

 

 

Prošnje

Hvalu iskažimo Spasitelju svome, koji na ovaj svijet siđe da bude “s nama Bog”. Zazovimo Ga riječima:

Z.: KRISTE, KRALJU SLAVE, SVJETLOSTI I RADOSTI NAŠA.

  • Čuvaj naše misli, riječi i djela da Ti danas ugodimo.
  • Daj nam danas sa svima u miru živjeti i ne daj da ikome za zlo uzvratimo zlom.
  • Daj, Gospodine, lijepo vrijeme, da nam zemlja obilnim rodom urodi.
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

Završna molitva

Svemogući Bože, Ti si dobar i u svojoj dobroti nas obasiplješ mnogovrsnim stvorenjima. Daj da ovaj dan u Tvoje ime radosno započnemo, te ga proživimo u djelotvornoj ljubavi prema Tebi i bližnjima. To Te, Oče, molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

Blagoslovio nas i sačuvao svemogući
i milosrdni Bog:

+ Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.