Statistika župe Sračinec za 2017. godinu

Sveukupno je kršteno 50 djece
Dječaka – 28
Djevojčica – 22
Zakonite djece – 35
Civilno zakonit djece – 4
Nezakonite djece – 11
Sračinec – 34
Hrašćica – 6
Svibovec – 7
Iz drugih župa – 3
Otpušteno na krštenje – 1

 

Sveukupno je vjenčano 16 parova
Oboje mladenaca su iz naše župe – 3 para
Jedan mladenac/ka je iz naše župe – 10 parova
Oboje su iz duge župe – 3 para
Otpušteno na vjenčanje u druge župe – 1 par

 

Sveukupno je 58 umrlih
Muškaraca – 38
Žena – 20
Sračinec – 40
Hrašćica – 7
Svibovec Podravski – 9
Pokopano ovdje iz drugih župa – 2
Otpušeni sprovodi u druge župe – 2
Primilo sakramente bolesnih ili umirućih – 31
Nije primilo zbog nemara – 16
Nije primilo zbog nagle smrti – 11

 

Župa Sračinec u 2017. godini, po maticama krštenih i umrlih, ima mortalitet od – 8!

 

 

U 2017. godine od materijalnih radova je bilo:

  • postavljanje novih klupa u crkvi u Svibovcu Podravskom
  • kompletna obnova pjevačkog kora u župnoj crkvi sa postavljanjem nove rasvjete, novog razglasa i novog povišenog poda uz orgulje
  • novi stolić za štampu u župnoj crkvi i novi ormar za note na koru župne crkve
  • novi ormar za crkveno ruho u Svibovcu Podravskom
  • postavljanje novog krovišta iznad ulaza u župnu dvoranu
  • izrada idejnog nacrta za novu crkvu sv. Ivana Pavla II. u Hrašćici

 

U 2018. godini u planu su sljedeći radovi:

– kompletna rekonstrukcija i obnova zvona u Sračincu

– kompletna rekonstrukcija i obnova zvona u Svibovcu Podravskom

– završetak obnove orgulja u Svibovcu Podravskom

– izrada kompletnih nacrta za crkvu sv. Ivana Pavla II. u Hrašćici i ishođenje svih dozvola za početak gradnje koja će početi u jesen 2018. godine ili u proljeće 2019. godine (to ovisi najviše o biskupiji i ishođenju potrebnih dozvola za gradnju)

– postavljanje unutarnjih zaštitnih prozora na vitraje u župnoj Crkvi

 

 

Dugoročni planovi u materijalnoj obnovi župe su:

  • obnova fasade župne crkve
  • postavljanje granitnih pločica u crkvi u Svibovcu Podravskom
  • izgradnja crkve sv. Ivana Pavla II. u Hrašćici

 

Od 2018. godine, godišnji obiteljski dar ili crkveni doprinos, po odluci ekonomskog i pastoralnog vijeća naše župe, iznositi će 200 kn po obitelji, a za one obitelji koje su slabijeg imovinskog stanja ostaje 100 kn.

Visina svih kancelarijskih taksi i misa, koje su propisane od Biskupije, u 2018. godini ostaju iste kao i do sada.

 

U župi aktivno djeluju sljedeće župne zajednice:

mješoviti župni zbor, dječji župni zbor, mješoviti zbor u Hrašćici, ministrantska zajednica u Sračincu, Hrašćici i Svibovcu, liturgijska zajednica, zajednica mladih, biblijska zajednica mladih Jošua, karizmatska zajednica Dobri Pastir i molitvena zajednica Sv. Mihael.