Statistika župe za 2022. godinu

U 2022. godini je kršteno 49 djece:
Dječaka: 26
Djevojčica: 23

Zakonite djece: 24
Civilno zakonite djece: 8
Nezakonite djece: 17

Sračinec: 30
Hrašćica: 10
Svibovec: 9
Iz drugih župa: –
Otpušteno na krštenje u druge župe: 4


U 2022. godini je vjenčano 17 parova:
Oboje mladenaca su iz naše župe: 5 parova
Jedan mladenac/ka je iz naše župe: 12 parova
Oboje su iz duge župe: –
Otpušteno na vjenčanje u druge župe: –


U 2022. godini je sveukupno 77 umrlih:
Muškaraca: 35
Žena: 42

Sračinec: 55
Hrašćica: 4
Svibovec Podravski: 1
Pokopano iz drugih župa: 5
Otpušeni sprovodi u druge župe: –

Primilo sakramente bolesnih ili umirućih: 29
Nije primilo zbog nemara: 8
Nije primilo zbog nagle smrti: 40