SUBOTA – Jutarnja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Himan

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti
u grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam
i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
i postojani mir nam daj,
ispred nas idi, vodi nas,
da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
i Krista, Sina Njegova,
i u Te, Duha njihova,
da vjerujemo sveudilj. Amen.

 

Psalmodija

Ant. Uputi me, Gospodine,
stazom zapovijedi svojih.

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih,*
i ja ću je čuvati do kraja.

Pouči me da se Tvoga držim Zakona,*
i čuvat ću ga svim srcem.

Uputi me stazom svojih zapovijedi,*
jer ja u njoj uživam.

Prikloni mi srce propisima svojim,*
a ne k pohlepi!

Odvrati moje oči da ne vide ništavost,*
život mi čuvaj na putu svojemu!

Ispuni svom sluzi obećanje*
koje si onima dao što Te se boje.

Ukloni sramotu od koje strahujem,*
jer divni su Tvoji sudovi.

Evo, čeznem za naredbama Tvojim:*
pravdom me svojom poživi.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Uputi me, Gospodine, stazom zapovijedi svojih.

 

 

Ant. Koji traže Gospodina
ne trpe oskudice.

Gospodin je pastir moj:*
ni u čem ja ne oskudijevam;

na poljanama zelenim*
On mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi*
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim On me upravlja*
radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,*
zla se ne bojim, jer si Ti sa mnom.

Tvoj štap i palica Tvoja*
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš*
na oči dušmanima mojim.

Uljem mi glavu mažeš,*
čaša se moj a prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene*
sve dane života moga.

U Gospodnjem ću Domu prebivati*
kroz dane mnoge.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Koji traže Gospodina ne trpe oskudice.

 

 

Ant. Gospodine, kraljevstvo Tvoje
kraljevstvo je vječno.

Nek Te slave, Gospodine, sva djela Tvoja*
i Tvoji sveti nek Te blagoslivlju!

Neka kazuju slavu Tvoga kraljevstva,*
neka o sili Tvojoj govore,

da objave ljudskoj djeci silu Tvoju*
i slavu divnoga kraljevstva Tvoga.

Kraljevstvo Tvoje kraljevstvo je vječno,*
Tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodine, kraljevstvo Tvoje kraljevstvo je vječno.

 

Čitanje

Plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo.

 

Odgovor na Božju riječ

Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

(Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.)

Slava Njegova nebesa nadvisuje.

Hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

 

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. U svetosti ćemo služiti pred Gospodinom
u sve dane svoje.

+ Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,*
što pohodi i otkupi narod svoj;

podiže nam snagu spasenja*
u domu Davida, sluge svojega,

kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:+
spasiti nas od neprijatelja naših -*
i od ruke sviju koji nas mrze;

iskazati dobrotu ocima našim,*
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,

zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu:*
da će nam dati

te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja,*
služimo bez straha

u svetosti i pravednosti pred Njim*
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati*
jer ćeš ići pred Gospodinom
da Mu pripraviš putove,

da pružiš spoznaju spasenja narodu Njegovu*
po otpuštenju grijeha njihovih,

darom premilosrdnog srca Boga našega*
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,

da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj,*
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. U svetosti ćemo služiti pred Gospodinom u sve dane svoje.

 

Prošnje

Uzveličajmo Krista, milošću i Duhom Svetim ispunjena, te Mu se pouzdano obratimo:

Z.: GOSPODINE, DUHA NAM SVOGA PODAJ.

  • Daj da danas budemo strpljivi i velikodušni prema svima i tako budemo Tvoji nasljedovatelji.
  • Nek nas Tvoj dobri Duh danas pouči vršiti Tvoju volju i Tvoja Mudrost nek nas svagda vodi.
  • Stvoritelju svijeta, nauči nas mudro i s ljubavlju koristiti dobra ovoga svijeta da tako iskažemo poštovanje prema Tvojim darovima i postanemo Tvoja dobra djeca.
  • Milost svoju iskaži svim našim prijateljima i znancima da postanu ugodan Kristov miomiris.
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

Završna molitva

Udostoj se, Gospodine Bože, Kralju neba i zemlje, voditi i posvetiti, ravnati i upravljati danas naše srce i naše tijelo, naše misli, riječi i djela prema svom zakonu i u ispunjavanju Tvojih zapovijedi, da budemo Tvojom pomoću, Spasitelju svijeta, spašeni i slobodni ovdje i u vječnosti. Ti, Bože, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

Blagoslovio nas i sačuvao svemogući
i milosrdni Bog:

+ Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.