SUBOTA – Večernja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Himan

O Duše, koji s Ocem si
i Sinom Gospod jedini,
nastani blag se u nama,
i duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
nek svom Te moći uzdiže,
nek plamti ljubav ognjena
i žar nam bližnje užiže.

Daj, Oca da upoznamo
i Krista, Sina Njegova,
i u Te, Duha njihova,
da vjerujemo sveudilj. Amen.

 

Psalmodija

Ant. Ako je tko žedan,
neka dođe k meni i neka pije na izvoru života vječnoga.

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,*
tako duša moja čezne, Bože, za Tobom.

Žedna mi je duša Boga, Boga živoga:*
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Suze su kruh moj danju i noću,+
dok me svednevice pitaju:*
„Gdje ti je Bog tvoj?“

Duša moja gine kada se spomenem+
kako koračah u mnoštvu*
predvodeć ga k Domu Božjemu

uz radosno klicanje i hvalopojke*
u povorci svečanoj.

Što si mi, dušo, klonula*
i što jecaš u meni?

U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti,*
spasenje svoje, Boga svog!

Tuguje duša u meni,+
stoga se Tebe spominjem*
iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara.

Bezdan doziva bezdan bukom slapova Tvojih:*
sve vode Tvoje i vali preko mene prijeđoše.

Nek mi danju Gospodin naklonost udijeli,*
a noću pjesmom ću hvalit Boga života svog.

Reći ću Bogu:+
„Hridino moja, zašto me zaboravljaš?*
Zašto obilazim žalostan, pritisnut dušmanima?“

Kosti mi se lome od poruge neprijatelja+
dok me svednevice pitaju:*
„Gdje ti je Bog tvoj?“

Što si mi, dušo, klonula,*
i što jecaš u meni?

U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti,*
spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije na izvoru života vječnoga.

 

Ant. Pred licem anđela
pjevam Tebi, Bože moj.

Zahvaljujem Ti, Gospodine, iz svega srca*
jer si čuo riječi mojih usta.

Pred licem anđela pjevam Tebi,*
bacam se nice prema svetom Hramu Tvojemu.

Zahvaljujem imenu Tvojem*
za Tvoju dobrotu i vjernost,

jer si nada sve uzveličao*
obećanje svoje.

Kad sam Te zazvao, uslišio si me,*
dušu si moju pokrijepio.

Nek Ti zahvaljuju, Gospodine, svi kraljevi zemlje*
kad čuju riječi usta Tvojih,

nek pjevaju putove Gospodnje:*
“Zaista, velika je slava Gospodnja!”

Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna,*
a oholice izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, Ti mi život čuvaš,+
pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana;*
Tvoja me desnica spasava!

Gospodin će dovršiti što započe za me!+
Gospodine, vječna je ljubav Tvoja:*
djelo ruku svojih ne zapusti!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Pred licem anđela pjevam Tebi, Bože moj.

 

Ant. Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,*
jer učini djela čudesna.

Pobjedu Mu pribavi desnica Njegova*
i sveta mišica Njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,*
pred poganima pravednost objavi.

Spomenu se dobrote i vjernosti*
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe*
spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu,*
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,*
uz citru i uza zvuke glazbala;

uz trublje i zvuke rogova:*
kličite Gospodinu kralju!

Neka huči more i što je u njemu,*
krug zemaljski i stanovnici Njegovi!

Rijeke nek plješću rukama,*
zajedno s njima neka se brda raduju!

Jer Gospodin dolazi,*
dolazi suditi zemlji.

Sudit će krugu zemaljskom po pravdi*
i pucima po pravici.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

 

Čitanje

Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nigda ne prestaje.

 

Odgovor na Božju riječ

Blagoslovljen da si, Gospodine, odvijeka dovijeka.

(Blagoslovljen da si, Gospodine, odvijeka dovijeka.)

Jedini si Ti učinio čuda velika.

Odvijeka dovijeka.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Blagoslovljen da si, Gospodine, odvijeka dovijeka.

 

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. I nama, Gospodine, učini velika djela,
jer Ti si Svesilni i sveto je ime Tvoje.

+ Veliča*
duša moja Gospodina

i klikće duh moj*
u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:*
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,*
sveto je Ime Njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je Njegova*
nad onima što se Njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,*
rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,*
a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,*
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,*
kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje*
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. I nama, Gospodine, učini velika djela, jer Ti si Svesilni i sveto je ime Tvoje.

 

Prošnje

Hvalu iskažimo Kristu i Njega uvijek proslavljujmo, jer se On nije sustezao nazvati braćom one koje posveti. Upravimo Mu stoga vapaj:

Z.: POSVETI, GOSPODINE, BRAĆU SVOJU.

  • Dođi, Duše Sveti, i udijeli nam svoje plodove: ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrotu i darežljivost, velikodušnost, postojanost, blagost, vjeru, skromnost, uzdržljivost i čistoću!
  • Milošću svojom priteci u pomoć oženjenima: da budu što savršeniji znak otajstva Tvoje Crkve.
  • Daj da Te molimo i za ono što je našoj braći korisno, da lakše spasenje postignu.
  • Olakšaj patnje svih bolesnika.
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

Završna molitva

Zahvaljujemo ti, Gospodine, svemoćni Bože, što si nam dao doživjeti ovaj večernji sat. Usrdno Te molimo: nek uzdizanje naših ruku bude pred Tobom ugodna žrtva. To Te, Oče, molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

+ Blagoslovio nas svemogući Bog,
sačuvao nas od svakoga zla*
i priveo nas u život vječni.* Amen.