Sv. Bartolomej ili Bartol apostol

Bartolomej je bio rodom iz Kane Galilejske. Isus ga je već kod prvog susreta pohvalio kao „pravog Izraelca u kojem nema prijevare”, dakle, kao jednostavna, poštena, pobožna, dobronamjerna čovjeka. Nakon silaska Duha Svetoga nad apostole i Bartolomej se dao na misionarenje. Prema apokrifima Bartolomej je propovijedao Evanđelje najprije u Indiji, a onda u Armeniji, gdje je bio i mučen i to na najokrutniji način. Ogulili su mu kožu i onda mu odrubili glavu. Kršćanski su se vjernici utjecali u zagovor Bartolu u raznim bolestima, osobito kod grčeva raznih vrsta, kožnih i živčanih bolesti. Kao zaštitnika zazivaju ga zanatlije, koji se bave izradom predmeta od kože, kožari općenito, ali i seljaci te pastiri.

Mučenici su nam svima poziv da i mi sami u svojem životu trebamo dati puno više za vlastitu vjeru od našeg vjerničkog minimalizma po kojem vjerujemo da ćemo se spasiti. Mučeništvo je najviši stupanj ljubavi. Samo onaj koji Boga ljubi i koji je potpuno prožet ljubavlju može podnijeti mučeništvo za vjeru. Zapitajmo se koliko smo mi daleko od takve vjere za koju je sv. Bartol dao i svoj život, jer malo kiše, malo lijenosti, neka mala bol i već se odričemo molitve, mise ili djela milosrđa. Sveci su dali svoj život, a nama je teško dati koju minutu za vjeru. Oni su prolili svoju krv za Boga, a mi za koju kunu, povlasticu ili užitak prodajemo i odričemo se svoje svjedočke vjere. Neka nam pomogne zagovor sv. Bartola da budemo jaki u vjeri da nas ništa ne rastavi od ljubavi Kristove.