Sv. Mihael ark.

Čitamo u Bibliji o jednom strahovitom sukobu. Borba se dogodila u samo zoru stvaranja duhovnog svijeta, svijeta nematerijalnih i neuporedivo inteligentnijih biča koje mi zovemo anđeli. Sama riječ „anđeo“ je grčkog porijekla a znači glasnik. Sukob je nastao između dva tabora – dviju sukobljenih strane.

Jedna strana je strana pobunjenih anđela koji su otkazali poslušnost Bogu i rekli mu riječ oholosti: „Neću ti služiti“.

Druga strana ovog sukoba, strana je vjernih, odanih Božjih glasnika, Božjih anđela koji izkazuju Bogu neograničenu poslušnost, ljubav, odanost i služenje. Njihovo je geslo ispisano u imenu njihovog vođe čiji blagdana danas slavimo a ime mu je Mi-ha-el što u prijevodu znači „Tko je kao Bog, Nitko nije kao Bog“. On i svi vjerni i odani duhovi ostali su u borbi na Božjoj strani, stali su uz dobro i pobijedili na strani dobra. Izvojevali su pobjedu ne samo za onda nego i zauvijek. Sotona, pobornik svakog zla, otac laži, stara zmija zauvijek je zbačen s neba u ponor pakla u vlastitu nesreću.

Ova borba dobra i zla je završila na nebu. Ali ona je još uvijek prisutna u svemiru, prisutna je i na našoj planeti zemlji.

Sotona je na djelu u čovjekovoj povjesti na zemlji. Sotona, otpali anđeo ponovo je podijelio ljudski duh na zlo i dobro. I mi sami smo svjedoci te borbe – borbe zla i dobra, borbe ropstva i slobode, borbe istine i laži, borbe pravde i nepravde.

Ova je zemlja od pojavka razuma zahvačena plamenom borbe, posuta je grobovima poginulih, polivena krvlju ranjenih u neprekidnoj borbi između ropstva i slobode, pravde i nepravde. Ova zemlja piše svoju povjest, veliku knjigu ljudskih zabluda i zločina a ispisana je ljudskom krvlju.

Nije ova borba mimoišla ni srca vjernika krščana. Ona se zna rasplamsati i u srcu največih svetaca. Piše sveti apostol Pavao: „Vidim dva zakona u sebi: jedan me vuče dolje prema zemlji a drugi me vuče gore prema nebu“. U srcu čovjekovu se vodi borba između dobrih i zlih misli, između dobrih i zlih želja, tu u srcu čovjekovu se rađaju zle i dobre namjere, tu u srcu čovjekovu je početak zlog i dobrog djela.

Tko će na koncu slaviti pobjedu? Na čijoj je strani pobjeda? Jednom i zauvijek izrečeno je, dosuđeno je od neprevarljivog Boga suca, stvoritelja svega vidljvoga i nevisdljivoga, materijalnog i nematerijalnog, izrečena je osuda zlu a pobjeda dobru. Dosuđena je pobjeda istine nad lažju, dosuđena je pobjeda pravde nad nepravdom, dosuđena je pobjeda slobode nad ropstvom. Znamo još će biti borbe i borbe, još će biti krvi i grobova, još će biti trenutačnih pobjeda i poraza, bit će još muka i patnji, ali bit će i pobjeda jer: „Tko je kao Bog?“, dovikuje nam to danas sveti Mihael, arkanđeo.

On nas poziva na svoju stranu – na stranu dobra – u borbu protiv svakog zla, protiv zla u srcu i protiv zla oko nas. On s nama i mi s njime slavit ćemo pobjedu ako ustrajemo na njegovoj strani zasigurno će pobjeda biti naša.

preč. Gabud Vjekoslav