SV. PETAR I PAVAO

Još u 5. stoljeću napisao je sveti papa Leon Veliki: “U svakom činu, u svakom izričaju vjere prisutna je Petrova vjeroispovjest koju je, kako čitamo u današnjem Evanđelju, u ime svih drugih apostola izrekao Isusu: “Ti si Krist, Sin Boga živoga”. Isus je u Petrovu glasu pročitao osobitu ljubav svoga Oca i zato odmah nadodaje: “Nije ti to objavilo tijelo i krv nego Otac moj nebeski” Bog Otac mu je stavio te riječi u srce i usta da posvjedoči za Isusa.

Kroz Petrove riječi prosvijetlio je Bog srca drugih apostola. Čin vjere je Božji dar u nama. To je predusretna milost Božja koju nam Bog daje da bismo nešto važno mogli upoznati. No, za svakog čovjeka dođe čas kad se mora odlučiti hoće li tu Božju milost prihvatiti zapečatiti činom vlastitog svjedočenja. To je pravi odgovor na Božju milost vjere i pravo svjedočanstvo čvrste vjere. To je ujedno i obaveza koja se očekuje od svakog čovjeka. Nije dosta vjeru ustima izricati nego je treba i djelima potvrditi.

Danas baš Sveta Crkva slavi dan kad su Petar i Pavao dali svjedočanstvo svoje vjere u herojskoj smrti za vjeru, tj. u mučeništvu. Crkva se Isusova danas posebno ponosi po čitavom svijetu i radosno ističe da je početke bogoštovlja primila od Petra i Pavla. Sve svoje članove, svoje sinove, Crkva potiče da u svemu slijede primjer svetog Petra i Pavla koji su svojim mučeništvom metnuli točku na svoju vjeru. Doznajemo iz svetog Pisma da su Petar i Pavao imali buran život ali su jačani Božjom milošću ispunili onu zadaću koju im je Isus naredio. Ono što smo od njih primili – našu katoličku i apostolsku vjeru čvrsto držimo u svom životu i prenesimo je budućim pokoljenjima. To neka nam isprose svojim zagovorom apostolski prvaci i mučenici Sveti Petar i Pavao.