SVETA NAZARETSKA OBITELJ

sveta obiteljPastiri su po anđelovim uputama tražili i našli Boga-Isusa, Mariju i Josipa u štali, u jaslama povijena u pelene i položena na slamu. Našli su ga u liku maloga djeteta. Zato Boga nalazi onaj tko hoće čuti plač djeteta, kašljanje starca, koji čuje glas siromaha, potlačenoga, onaj tko prihvaća praznu ruku siromaha. Doista, onaj tko neće čuti plač djeteta, onaj tko ne želi čuti vrisak pritisnutoga i viku bijednika, taj i takav čovjek ne može čuti Božje riječi. Ali zato čovjek koji je spreman prihvatiti ispruženu ruku koja mu nudi samoga sebe i svoje prijateljstvo lako će osjetiti toplinu Božje blizine. Krist se je pojavio i kao svjetlo koje obasjava svakog čovjeka. Ono može grijati čovjekovo srce ako je pripravljeno. Mi smo potaknuti nekom unutarnjom čežnjom zaželjeli da Boga izbliza upoznamo, da ga prepoznamo i čujemo mu glas. Privukao nas je događaj Božića, Djeteta koje je moralo leći u štalu na slamu. Došli smo sagnuti svoju glavu k njemu i čuti mu glas koji nam danas govori: „K svojima dođe, ali njegovi ga nisu primili. Onima pak koji su ga primili podao im je moć da postanu djeca Božja. Oni nisu rođeni od čovjeka nego od Boga.“ Danas mi kršćani ispovijedamo svoju vjeru po kojoj Boga spoznajemo – ne po gledanju ljudskim očima jer on stoluje u nedostupnom svjetlu i nitko ga nikad nije vidio, ali vjera nam ga otkriva i mi ga po vjeri gledamo i prepoznajemo. Mi ga po vjeri slušamo jer On nam je postao sasvim, sasvim bliz – bliz kao malo djetešce. Vjerom ćemo u tom betlehemskom djetetu spoznati Boga i vjerom ćemo mu se pokloniti. On će usrećiti naše srce i ispuniti ga radošću i mirom. I danas i uvijek on je u kršćanskim sastancima i u današnjem blagdanu i u slušanju i čitanju Svetoga Pisma. Mi Boga tražimo i u lijepoj božićnoj pjesmi. Mi danas ponizno saginjemo glavu i u poniznosti svjetlom vjere tragamo za Bogom slušajući njegov glas. Božić jest blagdan kad nam se Bog približio tako da je uzeo i naše tijelo i našu ljudsku narav i naš ljudski oblik i našu ljudsku nemoć i naš ljudski plač i naš ljudski smijeh. Postao je sasvim kao mi.