SVETA PRIČEST

Sveta pričest jest sakrament u kojemu pod prilikama kruha i vina primamo pravo tijelo i pravu krv Isusa Krista. Taj je sakrament ustanovio Krist Gospodin na Posljednjoj večeri. On je tada blagoslovio kruh i rekao: „Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje koje se za vas daje. “ Blagoslovio je i kalež (čašu) s vinom i rekao: „Ovo je krv moja, krv saveza, koja se za vas prolijeva, za oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. “ Osim sakramenta sv.pricest pričesti, Isus je tada ustanovio i sakrament sv. reda. Sakrament sv. pričesti može primiti samo onaj tko je kršten i tko je u posvetnoj milosti (tj. tko nije u teškom grijehu). Prije stupanja na sv. pričest potrebno je obdržavati euharistijski post (jedan sat prije pričesti ništa ne jesti) koji uključuje i duhovnu pripravu na sakramentalno sjedinjenje s Kristom. Onaj tko u teškom grijehu prima sakrament sv. pričesti čini svetogrđe, a to je novi teški grijeh.