Sveti Alojzije Gonzaga, zaštitnik mladeži

Sveti Alojzije Gonzaga (1568.-1591.) – ugledao je svijet 1568. godine u mjestu Castiglione pokraj Mantove. Kao najstarijemu sinu otac je namijenio vojničku službu jer je i sam bio vojnik. Poslao ga je za paža na dvor u Firenzi. Alojzije se sve više povlačio u sebe, zavjetovao je Majci Božjoj djevičanstvo. Potom ga je otac poslao na dvor Filipa II. u Španjolsku, ali ga nije mogao promijeniti i posvjetovnjačiti. Konačno se Alojzije odriče nasljedstva i prepusti ga mlađemu bratu te stupi u Družbu Isusovu gdje mu je duhovni vođa postao sveti Robert Bellarmino. Godine 1590. u Rimu zavlada kuga, a Alojzije je okužene dvorio. Na koncu je i sam obolio te umro 1591. godine. Zaštitnik je mladeži, a sv. papa Ivan Pavao II. ga je proglasio zaštitnikom oboljelih od AIDS-a.