Sveti Luka, evanđelist

Sveti Luka je bio Sirijac, po Euzebiju rodom iz Antiohije. Potjecao je iz pogan­ske, a ne židovske sredine. Za to svjedoče sv. Irenej, Tertulijan, Origen, a posredno i sam sv. Pavao, koji ga ne stavlja među one što proiza­đo­še iz obrezanja. Prema Muratorijevu kanonu nije vidio ni slijedio Isusa za njego­va života na zemlji. Pavlove poslanice te Djela apostolska pokazuju da je bio pratilac i učenik svetoga Pavla. Sveti Luka je pratio sv. Pavla na njegovu putovanju u Rim te nam je o tome u Djelima apostolskim ostavio dragocjen dnevnik puta. S apostolom je naroda bio i za vrijeme njegova prvoga rimskoga tamnovanja, a isto tako i za drugoga, kad su ga svi ostavili. Napisao je Djela apostolska, a mjesto smrti i način smrti je povjesno nejasan, ali ga se smatra mučenikom.