SVETI MIHAEL ARKANĐEL

Tko je kao Bog?!

Vitraj iz oltaraOva je zemlja od pojave razuma zahvaćena plamenom borbe, posuta je grobovima poginulih, polivena krvlju ranjenih u neprekidnoj borbi između ropstva i slobode, pravde i nepravde. Ova zemlja piše svoju povijest, veliku knjigu ljudskih zabluda i zločina a ispisana je ljudskom krvlju.

Nije ova borba mimoišla ni srca vjernika kršćana. Ona se zna rasplamsati i u srcu najvećih svetaca. Piše sveti apostol Pavao: „Vidim dva zakona u sebi: jedan me vuče dolje prema zemlji a drugi me vuče gore prema nebu“. U srcu čovjekovu se vodi borba između dobrih i zlih misli, između dobrih i zlih želja, tu u srcu čovjekovu se rađaju zle i dobre namjere, tu u srcu čovjekovu je početak zlog i dobrog djela.

Tko će na koncu slaviti pobjedu? Na čijoj je strani pobjeda? Jednom i zauvijek izrečeno je, dosuđeno je od neprevarljivog Boga suca, stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga, materijalnog i nematerijalnog, izrečena je osuda zlu a pobjeda dobru. Dosuđena je pobjeda istine nad lažju, dosuđena je pobjeda pravde nad nepravdom, dosuđena je pobjeda slobode nad ropstvom. Znamo još će biti borbe i borbe, još će biti krvi i grobova, još će biti trenutačnih pobjeda i poraza, bit će još muka i patnji, ali bit će i pobjeda jer: „Tko je kao Bog? “, dovikuje nam to danas sveti Mihael, arkanđeo.

On nas poziva na svoju stranu – na stranu dobra – u borbu protiv svakog zla, protiv zla u srcu i protiv zla oko nas. On s nama i mi s njime slavit ćemo pobjedu ako ustrajemo na njegovoj strani zasigurno će pobjeda biti naša.