Svetkovina Duhova

Duh Sveti je treća Božanska Osoba. Njegovo je pravo djelovanje u svijetu da bude oživotvoritelj i posvetitelj. Od onih prvih Duhova do danas Duh Sveti u Crkvi; potiče jedne da govore riječi Evanđelja, milijunima otvara uši da slušaju riječi Evanđelja, potiče pamet i srce mnogih da Evanđelje prihvate kao Zakon svoga života, da ga žive do herojskog stupnja.

Duh Sveti daje snagu i hrabrost milijunima mučenika da proliju i vlastitu krv i život dadnu poradi Evanđelja. Duh Sveti stvara mnoštvo svetaca i svetica, znanih i neznanih. Duh Sveti upravlja um i srce poglavarima Crkve da mogu što je dobro i pravo vidjeti i prosuditi. Duh Sveti vodi Svetu Crkvu da ne zaluta u stvarima vjere i morala.

Duh Sveti je kroz povijest Crkve rađao velikane duha koji su svojim vlastitim životom, svojim naučavanjem i svojim djelovanjem zadužili čitav svijet. Plamen Duha Svetoga stvarao je čudesa u Crkvi do današnjeg dana. Podizao je karizmatske duše koje su svojim zanosom u svakom vremenu pokretali Crkvu u bržem hodu prema dobru sveopće Crkve.

Kako bi izgledao ovaj svijet da u njemu ne djeluje Duh Sveti teško je reći. Duh Sveti, piše u Svetom Pismu, već u zoru stvaranja lebdio je nad vodama. Sveto Pismo hoće time reći da je Duh Sveti prisutan i u stvaranju i u opstanku i u rastu i u napretku ove zemlje. Duh Sveti je prisutan i u nama. U svakom sakramentu silazi Duh Sveti k nama. Na osobiti način silazi k nama u sakramentu svete Potvrde. Svećenici ga na osobit način primaju u sakramentu svećeničkoga reda a biskupi u biskupskom posvećenju. Svako dobro u nama djelo je Duha Svetoga. Otvorimo zato danas srca sili odozgo – Duhu Svetom. On neka u nama zapali svako dobro i tako obnovi lice zemlje.

* * *

Molitva Duhu Svetom

Dođi, Tješitelju žalosnih duša, Zaštitniče i Pomoćniče u sreći i nesreći! Dođi, Štite slabih, Pomoćniče palih! Dođi, Učitelju poniznih, Uništitelju oholih! Dođi, preljubazni Oče sirotih, Okrepitelju bolesnih, Zvijezdo morska onih, koji plove na moru, luko spasa, jedini ukrase svih živih i jedini spase svih umirućih!