Svijećnica – Dan posvećenog života

Dana 2. veljače Crkva obilježava kao dan redovnika i redovnica. Toga dana Crkva zahvaljuje se za sve što je Bog učinio uz pomoć posvećenih osoba. Redovnički je život neprocjenjivi dar Crkvi kao i onima koje Bog cijeni i poziva na veće sudioništvo u milosti, u Božanskom životu i nasljedovanju Isusa Krista. Riječ je o Božjoj ljubavi koju valja uzvratiti darom svojeg života. Toga dana pozvani smo moliti da se u Crkvi uveća broj svetih redovničkih zvanja.

 

Molitva za sveta redovnička zvanja

Gospodine, tvoj pogled ljubavi počiva na mnogim mladima koje pozivaš da žive kao tvoji redovnici i redovnice. Pouči ih svojim Duhom Svetim kako da se dadnu zapaliti, izliječiti, ražariti i prepustiti tvome vodstvu. Rasplamti njihova srca žarom svoje ljubavi i željom da se posve predaju Tebi i tako postanu gorljivi svjedoci tvoga Kraljevstva. Amen.