Svjedočanstvo Ivana Krstitelja

Čitanja: Iz 49, 3, 4b-6; 1Kor 1, 1-3; Iv 1, 29-34

 

Današnjom nedjeljom počinje jedan ciklus nedjelja koje zovemo „nedjelje kroz godinu“. U tim nedjeljama čitanja Svetog Pisma vode nas kroz Isusovo propovijedanje, kroz njegovo djelovanje i kroz njegova čudesa. Slušati ćemo što govori i gledati što čini. Kao njegovi učenici učit ćemo od njega živjeti tako da nas naš život dovede k Isusu, a Isus će nas dovesti svome nebeskom Ocu. No, da bismo se mogli odlučiti za taj put s Isusom, moramo zaista biti čvrsto osvjedočeni da je On pravi Utjelovljeni Bog i pravi čovjek.

Zato danas slušamo svjedočanstvo o Isusu. Počnimo od Evanđelja. Tu promatramo Ivana koji stoji uz rijeku Jordan i krsti vodom sve one koji su odlučili promijeniti život. Pridružio im se i Isus. Gledajmo ga u svojem razmišljanju kako izlazi iz vode a Ivan pred svim nazočnima glasno i jasno govori: „Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji odmnosi grijeh svijeta. On je bio prije mene. Promatrao sam Duha kako silazi na njega. Zato će vas On krstiti Duhom Svetim. Ja sam to vidio i to vama svjedočim; On je Sin Božji“. Ljepšeg svjedočanstva o Isusu nitko nije mogao izreći.

Danas se to svjedočenje nastavlja u Isusovoj Crkvi, nastavlja se njegovo djelo spasenja. Crkva i danas daje jasno svjedočanstvo, svjedočanstvo dobrote, praštanja i ljubavi u našem vremenu. Vrijedno je razmisliti o našoj vjeri. Koliko nam koristi ili pak ne koristi? Ako je budemo upotrebljavali, bit će nam korisna i bit ćemo svjedoci za Isusa jednako kao i Sveti Ivan Krstitelj, a sve zbog nebeske plaće.