SVJETLO SVIJETA

„Vi ste svjetlo svijeta! “ govori Isus svojim učenicima, a i nama. Važna je i njegova formulacija. Ne govori moralistički: „Vi biste trebali biti svjetlo svijeta! “nego ontološki: „Vi ste svjetlo svijeta! “ To znači da nam je po tajni sjedinjenja s njime u sakramentima kršćanske inicijacije darovao svoje svjetlo. Naša je svijeća u tom pogledu simbolički pripaljena na njegovoj uskrsnoj svijeći. Svjetlo se tako širi svijetom. Tako zahvaćeni bit ćemo sposobni činiti dobra djela, ali isto tako i drugima govoriti pozitivno. To je kao darivanje života. Primijetit ćemo u takvim razgovorima i u našim pozitivnim vrednovanjima kako su ljudi oko nas zapravo gladni takve korekcije gledanja i
razmišljanja. Svatko zapravo želi iz svoje tame čuti neko radosnije razmišljanje koje će ga prenijeti u svijet za kojim čezne. To čak i nije utopija. To je realnost na koju nas poziva Isus koji je u jednom času, kada je izgledalo da je tama zahvatila čitav svijet, kada je čak nestalo i dnevnog svjetla zbog iznenadne pomrčine u najdramatičnijem času svijeta, u času njegova raspeća uspio probiti tamu mržnje zrakom svjetla praštanja i ljubavi. S križa prašta. Srce mu je čisto za ljubav. Ta iskra ljubavi s križa rasplamsala se u svjetlo uskrsnuća. Ta iskra ljubavi i uskrsnuća postala je našom baštinom po sakramentima vjere. Nosimo je u sebi kao neuništivi dar koji čezne za vječnim svjetlom gdje tame više neće biti. Pozvani smo da je već sada dalje prenosimo mišlju, riječju i djelom. Kako bi bilo divno kada bismo bili sposobni u toj svojoj odgovornosti mijenjati lice zemlje. Širenje lijepih vijesti, prepričavanje dobrih primjera tome služi. Krajnje je potrebno da utječemo na to da se i u našim dnevnim listovima pojavljuju i stranice s „bijelom kronikom“, a ne samo s „crnom kronikom“. Nažalost, još uvijek je previše prisutna i tražena „crna kronika“. Neka ova nova, bijela, svijetla kronika našega grada, našega naroda, naše domovine i naše svakodnevice preplavi naše novine, naše dnevnike, naše medije, ali i ono što je najkonkretnije, naše razgovore. Bit će tada u nama i oko nas više svijetla. U takvoj službi dobra zaista ćemo biti ono na što nas Isus poziva: svjetlo svijeta!     fra Zvjezdan Linić