Arhiva oznaka: katedrala

LATERANSKA BAZILIKA U RIMU

Bazilika sv. Ivana Lateranskog nalazi se otprilike kilometar istočno od Koloseuma i čak šest kilometara daleko od bazilike sv. Petra. Unatoč tome, upravo je ta bazilika službeno sjedište pape, rimskog biskupa te je samim time i rimska katedrala. Također je jedan od vatikanskih posjeda izvan teritorija Svete Stolice, a Lateranska bazilika ujedno je i najvažnija od četiri antičke papinske bazilike u Rimu. Prvu crkvu ondje je sagradio još car Konstantin početkom 4. stoljeća na nekadašnjem posjedu obitelji Laterani, po kojoj su bazilika i cijela okolna četvrt dobili ime. Ipak, najveći dio današnje strukture potiče iz 17. i 18. stoljeća, a posebno je impresivna unutrašnjost.LateranskaBazilika1

Lateranska bazilika u Rimu je ranija papinska biskupska crkva. Bazilika Sv. Petra kao centralna crkva – građevina kršćanstva je izgrađena tek u kasnom srednjem vijeku. Požari, potresi, ratovi, pljačke učinili su potrebnim tu crkvu uvijek iznova restaurirati, pregrađivati, dograđivati. Na današnji blagdan posvete Lateranske bazilike, treba nas – više od zgrade iz kamena – zanimati Crkva, koja se sastoji od živog kamenja (1Petr 2,5). Obljetnica posvete bazilike koju je izgradio u Lateranu car Konstantin na današnji se dan slavi  od XII. stoljeća. Ovaj se blagdan najprije svetkovao samo u Rimu. Zatim je u čast bazilike nazvane “majkom i glavom svih crkava Rima i svijeta” proširen na sav rimski obred, kao znak ljubavi i jedinstva s Petrovom stolicom, koja – kako je napisao sveti Ignacije Antiohijski – “predsjeda svekolikom skupu ljubavi”. Kada  je car Konstantin 313. god. “Milanskim ediktom” dao slobodu kršćanima, oni su “izišli” iz katakombi, te su tražili javne zgrade za svoja okupljanja i slavljenje euharistije. Budući da crkava kao građevina u to doba još nije bilo, poslužile su im zgrade, napose u Rimu, gdje je stolovao Rimski biskup ujedno i papa, koje su već bile sagrađene. LateranskaBazilika2Nisu uzimali najljepše zgrade, nego obično “skromne” sale, dvorane, koje su služile kao tržnice, odnosno zgrade suda, a koje su se zvale “bazilika”. Središnja lađa bazilike, najosvjetljenija kroz “prozore” sa strana, završavala je apsidom.  Bitno je to što kršćani u tu apsidu stavljaju oltar, koji postaje središte sveg događanja, a hala, napose njezina središnja lađa, čiji je ulaz s istoka, je samo put, staza, cesta do oltara, središta. Zbog toga su podovi, s mozaicima, svečani, jer tuda prolazi biskup, kler…svi do središta, do oltara. U Lateranskoj bazilici lađa je duga 90 m. Tako je i živa Crkva na putu prema vječnosti, a i Abraham je bio na putu (nomadi)… Budući da biskup zastupa zajednicu i u javnosti, tako je odsada njegovo sjedište u bazilici povišeno. Tako je Lateranska bazilika otprilike 12 stoljeća  služila kao sjedište rimskog biskupa, ujedno i pape. Za kršćane je tako taj stil gradnje crkava (okupljališta na slavljenje euharistije) postao mjerodavan sve do današnjeg dana. Tako su stoljećima građene crkve kao bazilike. Današnja Lateranska bazilika Sv. Ivana, naravno nije iz 4. stoljeća, nego je mnogo kasnije izgrađena, ali je na mjestu gdje je bila prva, mjerodavna.

Zašto slavimo posvetu Lateranske bazilike?
Slaveći posvetu Lateranske bazilike, mi slavimo dan posvete papine katedrale. Time slavimo i svoje jedinstvo s Papom.