Arhiva oznaka: kruh

„Ja sam kruh živi!“

Jasno vidimo kako se Bog brine za život svih svojih stvorenja i daje hranu i biljkama i životinjama i čovjeku. Zemlja je sa svim svojim bićima predana čovjeku na upravu: „Zemlju sebi podložite, njome zagospodarite i neka vam bilje i životinje budu za hranu.“

Na taj se način Bog pobrinuo za čovjekov tjelesni život. Za čovjekov duševni život Bog se pobrinuo tako da mu je dao razum. Razumom čovjek spoznaje sebe i svijet oko sebe i svoju spoznaju neprekidno povećava, tj. napreduje u znanju i zadovoljen je njegov duševni ili kako mi to još kažemo intelektualni život.

Bog se pobrinuo i za čovjekov duhovni život, tj. život njegove duše koji ne prestaje ni tada kad čovjek umre na zemlji nego se taj duhovni život nastavlja kroz svu vječnost. Nastavi čitati „Ja sam kruh živi!“

Kruh života vječnoga

Isus je sebe proglasio kruhom koji je s Neba sišao i koji će dati život, ali ne vremeniti nego vječni. Kad je to rekao svojim učenicima, većina ih se je razišla, mrmljali na njegov govor, zato što je rekao da je s neba sišao a oni su mislili da znaju gdje se i od koga rodio. Očito, da čovjek, željan samo materije ne može ni razumjeti nešto drugo i bolje. Tako se i danas većina pa i sami kršćani vladaju. Dosta im je da imaju samo materiju, da zadovolje apetit, da zadovolje tjelesne nagone. Ako to uspiju čini im se da su zadovoljeni. Jadan je čovjek koji se može zadovoljiti samo koricom kruha. Nastavi čitati Kruh života vječnoga