Arhiva oznaka: krunica

BLAŽENA DJEVICA MARIJA OD KRUNICE

Blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice uveden u Crkvu u zahvalu za veliku po­bje­du kršćanske flote nad turskom u glasovitoj bitki kod Lepanta 7. listopada 1571. Pobjeda se pripisuje molitvi krunice na koju je po­zvao marija_i_krunicacijelo kršćanstvo tadašnji papa sv. Pio V. Krunica je mnogima najdraža molitva. Divna, krasna molitva! Divna u svojoj jed­nostavnosti! Divna u svojoj dubini! U krunici više puta ponavljamo riječi koje je Djevica Marija čula od Arkanđela i od svoje rođakinje Elizabete. Crkva prihva­ća te riječi. Može se reći da je krunica molitveni komentar, da je ona evanđelje siromaha. Izgova­rajući, naime, riječi ’Zdravo Marijo’ ispred očiju duše prolaze glavni događaji iz života Isusa Krista. A sastoje se od otajstava radosnih, žalosnih i slavnih, koja nas postavljaju u živu zajednicu s Isusom po Srcu Njegove Majke!

U isto vrijeme, naše srce može u tim deseticama krunice promatrati sve oblike koji sačinjavaju život pojedinca, obitelji, naroda, Crkve i čovječanstva. Krunica je jedno od najmočnijih sredstva koje vjernik ima u svojim rukama da isporsi brojen milosti za sebe i potrebe drugih.