Arhiva oznaka: ora et labora

BOG NE DAJE DOPUŠTENJE ZA GRIJEH

(Sir 15, 20)
Nema čovjeka koji ne griješi. No svaki grijeh nema istu težinu.

Laki grijeh činimo onda kada u nekoj manjoj mjeri ili stvari kršimo Božju zapovijed ili kada činimo neko zlo, a da pritom nismo potpuno svjesni i potpuno slobodni. Teški grijeh narušava našu ljubav prema Bogu, prekida prijateljstvo s Bogom i oduzima stanje milosti. Da bi neki grijeh bio težak (smrtan), potrebna su tri uvjeta: da je riječ o teškoj stvari, da smo grijeh počinili u potpunoj svijesti i da smo na grijeh potpuno slobodno pristali.

Jedan grijeh uvijek za sobom povlači drugi grijeh. Kada često ponavljamo iste grijehe, u nama se rađaju mane i zle navike. Nastavi čitati BOG NE DAJE DOPUŠTENJE ZA GRIJEH