Arhiva oznaka: Pedesetnica

Nedjelja Pedesetnice

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15

Božji Duh je treća Božanska osoba. Njegovo je pravo djelovanje u svijetu da bude oživotvoritelj i posvetitelj. Od u Crkvi potiče jedne da govore riječi Evanđelja, milijunima otvara uši da slušaju riječi Evanđelja, potiče pamet i srce mnogih da Evanđelje prihvate kao Zakon svoga života, da ga žive do herojskog stupnja. Duh Sveti daje snagu i hrabrost milijunima mučenika da proliju i vlastitu krv i život dadnu poradi Evanđelja. Duh Sveti stvara mnoštvo svetaca i svetica, znanih i neznanih. Duh Sveti upravlja um i srce poglavarima Crkve da mogu što je dobro i pravo vidjeti i prosuditi. Duh Sveti vodi Svetu Crkvu da ne zaluta u stvarima vjere i morala.

Crkva pod vodstvom Duha Svetoga nikada u dugoj svojoj dvijetisućnoj povijesti nije zašla s pravog puta i nikadazalutala. Istina jest da su mnogi crkveni ljudi koji nisu slušali poticaje Duha Svetoga u svojoj savjesti lutali i otpali od Crkve kao protivnici ali Crkva nije nikad lutala. Bilo je u Crkvi i loših papa i loših biskupa i loših svećenika koji su zlo činili ali svojim zlom nisu mogli okaljati lice Crkve. Duh Sveti je kroz povijest Crkve rađao velikane duha koji su svojim vlastitim životom, svojim naučavanjem i svojim djelovanjem zadužili čitav svijet. Plamen Duha Svetoga stvarao je čudesa u Crkvi do današnjeg dana. Nastavi čitati Nedjelja Pedesetnice