Arhiva oznaka: prvi kršćani

SVETI RIMSKI PRVOMUČENICI

sv-petar-pavaoTo su svetih prvomučenika Rimske crkve koji su mučeni i ubijeni za vrijeme Neronove vladavine. Zbog požara koji je Neron dao podmetnuti 64. godine u Rimu, nastalo je veliko nezadovoljstvo i povika na cara, a on je u strahu za svoju kožu, kao palikuće i uzrokovatelje požara prikazao kršćane. Time je gnjev Rimljana svalio na kršćane, te ih je davao vješati, raspinjati na križeve, mučiti u arenama i na različite načine ubijati. Štovanje se rimskih prvomučenika razvilo zajedno sa štovanjem apostolskih prvaka Petra i Pavla, koji su također bili žrtve istoga progonstva. To je štovanje u Rimu još i danas veoma živo.