TAJ SVEĆENIK!!!

ah taj svecenikAko slučajno govori deset minuta više: “To je obični brbljavac!”
Ako posjeduje automobil: “On je svjetovni kapitalist!”
Ako nema automobila. “Nije sposoban prilagoditi se vremenu!”
Ako obilazi vjernike u župi, onda: “Neprestano luta!”
Ako posjećuje obitelji: “Nema ga nikad kod kuće!”
Ako je često u kući: “Taj ti je samo živac i ne voli nikoga!”
Ako spominje milostinju ili štogod traži: “Samo misli na zaradu!”
Ako kasni u ispovjedaonicu: “Nikad nije točan!”
Ako žuri: “Taj ne može slušati nikoga!”
Ako je točan za misu: “Njegov je sat uvijek naprijed!”
Ako malo kasni s misom: “Goni narod da gubi dragocjeno vrijeme!”
Ako uređuje crkvu ili župni stan: “Razbacuje se s novcem!”
Ako ne gradi: “Ne brine se ni za što!”
Ako je mlad: “Neiskusan je!”
Ako je star: “Taj je izvan vremena i podjetinjio!”
Ako umre: “Zar nema nikoga da ga zamijeni?”
Zar bi ga Ti zamijenio poslije svega ovoga što mu svaki dan govoriš? Ne brini se. Bog se brine za svoje i dat će novog svećenika s novom snagom i zamijenit će ga!

Kada bi molili za svoje svećenike koliko ih ogovaramo, imali bi svece na oltaru.
Često se znade reći, da župa ima onakvog svećenika kakvoga si je izmolila i koliko za njega moli! Razmisli, kakvog svećenika želiš imati na svojoj župi?