TKO JE DUH SVETI?

Kako već slavimo danas blagdan Pedesetnice ili Duhova, bilo bi lijepo reći nekoliko riječi o samom Duhu Svetom, njegovom odnosu prema Sinu, našem Spasitelju i Ocu, našem Stvoritelju, te kakvu ulogu Duh Sveti, kao naš Posvetitelj ima u povijesti spasenja, na našem putu prema ostvarenju jedinstva s Bogom.

Duh Sveti je Bog u punom smislu i treća Božanska Osoba jednaka Ocu i Sinu kako u unutarnjoj stvarnosti Trojstva tako i u povijesti spasenja kroz koju se Bog objavljuje čovječanstvu, odnosno komunicira sa svakim od nas – svakim ljudskim bićem koje je ikad posegnulo za Božanskim. U povijesti spasenja, u Starom i Novom zavjetu, Duha Svetoga simboliziraju: sveto (krizmeno) ulje, oblak i svjetlo, voda, vjetar, vatra i golubica.

Duha Svetog se također naziva Parkletom, Zaštitnikom i Zagovornikom, Duhom Istine, Duhom Božjim i Duhom Ljubavi.

Duh Sveti je integralni i neodvojivi dio Božanskog Trojstva. Zbog jedinstva naravi u Trojstvu, Bog Otac je u potpunosti u Bogu Sinu i potpuno u Bogu Duhu Svetom; Bog Sin je u potpunosti u Bogu Ocu i potpuno u Bogu Duhu Svetom; tako je i Bog Duh Sveti u potpunosti u Bogu Ocu i potpuno u Sinu. Nijedna od tri Božanske Osobe nije za sebe ni izvan druge dvije Božanske Osobe, jer nijedna od tri Božanske Osobe ne prethodi ostalima u vječnosti niti nadilaze ostale u moći ili na bilo koji drugi način.

Poslan od Krista na Pedesetnicu, Duh Sveti prebiva u Crkvi, te je izvor njenog duhovnog života i trajnog posvećenja svih vjernih kroz dar milosti.

Naravno, posvećenje čovječanstva, kao i svako Božje djelo u povijesti spasenja, rezultat je jedinstvenog djelovanja sve tri Božanske Osobe (zbog jedinstva naravi u Trojstvu koje smo već izložili), ali ga se pripisuje Duhu Svetom zbog Kristova obećanja da će poslati Parakleta svojim sljedbenicima i zbog događaja na prvu Pedesetnicu. No, zašto je Krist obećao baš Duha Svetoga? Zato što Duh Sveti proizlazi iz odnosa ljubavi između Oca i Sina, On jest ljubav Oca prema Sinu i Sina prema Ocu, te samim time što nam je poslao svoju Ljubav da nas posveti svojom milošću Bog pokazuje ljudskom rodu svoju beskrajnu ljubav koju smo svi dužni svojim životima svjedočiti. Ovo je poanta blagdana Duhova.

 

MOLITVA ZA DAROVE DUHA SVETOGA

Gospodine, Bože moj, Ti svojim Duhom proničeš sve, pa i dubine moga srca. Daruj mi mudrost da Tvoju riječ mogu primijeniti u svakodnevnom životu, razum da spoznam Tvoj put, da Te uvijek mogu slijediti. Daj mi znanje da uvijek mogu tražiti ono što je gore, da ne potratim svoj život tražeći samo ono što je svjetsko; ispuni moj um darom savjeta da pronađem istinu koju ću davati drugima, ispuni me pobožnošću da Te ljubim, moj Bože, svim svojim srcem i da Ti se klanjam u Duhu i istini. Daj mi jakosti da stojim čvrsto kad dođu đavolski napadi, napadi svijeta i tijela. Na kraju obdari me strahom Božjim da nikada ne odem od Tebe, već da Ti ostanem uvijek blizu, u vrijeme radosti i u vrijeme tuge. Uvijek i u svemu daruj mi svoje misli, Spasitelju, da mogu kročiti prema Tvome kraljevstvu čineći Tvoju svetu volju. Amen

 

Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete!

Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen!

Privuci moje srce da zavolim samo ono što je sveto!

Zaštiti me, Duše Sveti, da mogu uvijek biti svet!