Arhive za Crtica

Ako u našem životu i svakodnevnici prolazimo bez poteškoća, često je tome uzrok nedovoljna povezanost s Bogom. Zato mu zahvaljuj za nevolje. One nas dovode u živo zajedništvo s Bogom, prema Očevom srcu, i time oživljuju naš duhovni život. Tako postajemo sretna djeca Božja. Crpi iz toga dobitka u vrijeme nevolje.

Božja očinska ljubav očituje se u tome, da je svojevoljno dao vlastitog Sina na križ. Božja najveća ljubav prema nama očituje se u tome da je svojevoljno, iz ljubavi prema nama, uzeo križ na sebe. Bog čeka da i mi svojevoljno uzmemo križ i nosimo ga. Takav stav vodi nas bliže Isusu i donosi nam najveću slavu.

Tko stoji u patnji, nevolji, napasti i nesreći grijeha, najprije će naći utočište kod Božjeg srca. Dijete puno suza, pripada u naručje oca. Ono mu stoji široko otvoreno.

Bog je Otac ljubavi. Oznaka ljubavi je da se brine za druge. Zato prepusti Ocu sve svoje brige. Ne brini i ne planiraj unaprijed. Ionako ne možeš kao dijete ništa pravog učiniti. Prepusti planove tvojem Ocu. On je mudar, svemoguć, sveznajuć. On očekuje od tebe samo jedno, da se brineš za svoj dnevni posao, a daljnje putove prepustiš Božjem planu. Njegov savjet je savršen, on će ga slavno izvršiti.

Postoji netko tko pozna naše brige. On zna sve misli koje nas muče. On zna kako su bolne brige, i zato nam želi pomoći. Obećaje nam, da će preuzeti sve naše brige. Ima li nešto bolje? Dakle, on želi otkloniti ono što nas muči. On želi utrti put, tako gdje ga mi uopće više ne vidimo. On želi promijeniti okolnosti koje nas opterećuju. On nam želi poslati pomoć. Zato prepusti njemu brigu, zahvali mu, što je on preuzeo u svoje ruke tvoju nevolju i jer će ti pomoći. Tada će u tvom srcu zavladati potpuni mir.

Od ponedjeljka, 21. 06. 2021. svaki tjedan će se do 16. 07. 2021. odvijati „Ljeto u župi“ za djecu i mlade. Svaki ponedjeljak i petak susret započinje krunicom u 18.30 sati u župnoj crkvi, zatim misom u 19 sati i nastavlja se igrama i pjesmama u dvorištu župnog dvora do 21 sati. Potaknite djecu i mlade da dođu na susret i da kroz molitvu i igru rastu u vjeri i prijateljstvu sa Bogom i ljudima.

Najave događanja u župi

  • Benediktovo u Svibovcu, nedjelja 11. 07. 2021. u 11 sati.
  • Hodočašće pješaka na Mariju Bistricu, petak 23. 07. 2021. u 19 sati
  • Župno hodočašće na Mariju Bistricu, nedjelja 25. 07. 2021.

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„Vladaj se kao putnik i gost na zemlji koga se ništa ne tiču svjetski poslovi.Neka ti srce ostane slobodno i uzdignuto k Bogu, »jer ovdje nemamo grada koji će ostati« (Heb 13, 14). Tamo upravljaj molitve i svagdanje uzdahe sa suzama da tvoja duša zasluži iza smrti sretno prijeći Gospodinu.”

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„Mogli bismo imati mnogo mira kad se ne bismo htjeli baviti tuđim riječima i djelima, niti onim što na nas ne spada.Kako može ostati dugo miran onaj koji se miješa u tuđe poslove? Koji traži vani zadjevice? Koji se slabo ili rijetko sabere u nutrini? Blago priprostima, jer će uživati mnogo mira! Zašto su neki sveci bili tako savršeni i produhovljeni? Jer su svim silama nastojali da se mrtve u svim zemaljskim željama: i zato su mogli svim žarom srca držati se Boga i nastojati oko sebe.“

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„Ni za što na svijetu, niti bilo kome za ljubav, ne smijemo činiti zla; ali ipak, da pomognemo bijedniku, možemo katkada slobodno propustiti dobro djelo ili ga zamijeniti boljim. Jer na taj način dobro djelo ne propada, nego se mijenja u bolje. Bez ljubavi izvanjsko djelo ne koristi ništa; a što god činimo iz ljubavi, koliko god bilo neznatno i prezreno, sve biva plodonosno. Jer Bog više ocjenjuje kakvim srcem tko radi negoli koliko radi.”

Što je sadržaj tvojih molitava? Nemoj zaboraviti jednu molbu koja je naročito dragocjena Ocu i koju će sigurno uslišati. Izmoli od njega kajanje! Kajanje je blaženo, jer nas tjera u Božje naručje i na njegovo srce. Tamo gdje je kajanje u srcu, izlazi radost, jer iz kajanja dolazi novi, Božji život. Njegova je oznaka ljubav, koja nas čini radosnima. Ovo kajanje dat će ti nebeski Otac. On ne može vidjeti nikoga bez utjehe.

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„U Svetomu Pismu valja tražiti istinu, a ne rječitost. Čitavo Sveto Pismo moramo čitati u onom duhu u kojem je nastalo. Moramo u njem radije tražiti korist nego duhovite izreke. Moramo tako rado čitati pobožne i jednostavne knjige kao i uzvišene i duboke. Neka te ne smeta ugled pisca, da li je bio velike ili male naobrazbe; nego neka te na čitanje potiče ljubav k čistoj istini. Ne pitaj tko je to rekao, nego pripazi što kaže.“

Ti bi rado upoznao Oca. Naš Gospodin Isus će te voditi k njemu. Ali on može samo one dovesti Ocu, koji idu putem kojim je prošao njegov Sin. To je bio put križa. To je bio put obilježen poniznošću, poslušnošću i prezirom To je put, koji i danas vodi u Božji grad, u Božji dom. Idi tim putem i upoznat ćeš Oca u njegovoj ljubavi. On otvara svoje srce onima koji idu Isusovim putem.

„Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.“ 1Iv 4,11

Bog je žrtvovao svog Sina i dao ga u ruke razbojnika i ubojica. Taj pogled zadao je Očevu srcu velike boli. On je to učinio za nas, jer je njegova ljubav za nas tako velika. Zbog toga je dostojan da mu njegova djeca vječno prinose zahvalnost u povjerenju, pa i onda, kada ga ne mogu razumjeti.

“On sam, Otac, vas ljubi!” (Iv 16,27). Tako govori Isus, koji je istina i točno poznaje Očevo srce. Dakle, Bog te ljubi. Ponavljaj to sebi uvijek i iznova: Otac te ljubi! I doživjet ćeš da će pouzdanje u očinsku ljubav isključiti sve što je bilo bolesno u tvojoj duši.

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„Istina je da svaki voli raditi prema svome mišljenju, i više se priklanja onima koji osjećaju s njime. No ako je Bog među nama, onda je potrebno da radi dobra mira napustimo katkada svoje mišljenje. Tko je tako mudar da bi mogao sve potpuno znati? Nemoj se dakle odviše pouzdavati u svoje mišljenje, nego nastoj rado poslušati također mišljenje drugih. Ako je tvoje mišljenje dobro, pa ga ipak radi Boga napustiš, više ćeš time napredovati.”

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

Ni za što na svijetu, niti bilo kome za ljubav, ne smijemo činiti zla. Bez ljubavi izvanjsko djelo ne koristi ništa; a što god činimo iz ljubavi, koliko god bilo neznatno i prezreno, sve biva plodonosno. Jer Bog više ocjenjuje kakvim srcem tko radi negoli koliko radi. Mnogo čini tko mnogo ljubi. Mnogo čini tko stvar dobro čini. Dobro čini tko služi više zajednici nego svojoj volji. Često izgleda da je ljubav, a zapravo je putenost, jer se naravna sklonost, vlastita volja, nada u naknadu i želja za ugodnošću rijetko dadu odagnati. Tko istinski i savršeno ljubi, taj ni u čemu ne traži sebe; on samo želi da sve bude na slavu Božju.

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„Svrati oči sam na sebe, a čuvaj se prosuđivati tuđe čine. Sudeći druge čovjek se bez koristi muči, često se vara i lako griješi; a kad sebe sudi i rešeta, uvijek radi korisno. Kako nam je koja stvar na srcu, tako o njoj i sudimo: jer zbog samoljublja lako gubimo mogućnost istinskog prosuđivanja. Kad bi uvijek jedina nakana naših želja bio Bog, onda se ne bismo tako lako uznemirivali radi opiranja naših sjetila.“