U Glasu Koncila o našoj župi

U ovom broju Glasa koncila nalazi se, na dvije stranice, reportaža o našoj župi, pa vam preporučamo da to pročitate.