U KRUHU I VINU MI SE PRINOSIMO BOGU

Kad svećenik prinosi KRUH – mi prikazujemo Bogu sav svoj materijalni život – svoje tijelo, imanje, obitelj, rad. . .kruh i vino

Dok svećenik prinosi VINO, mi prinosimo sav svoj duhovni i duševni život, misli, osjećaje, želje, htijenja.

Prinosimo Bogu sav bolni, mučni, tegobni dio nas, svoje padove, pogreške, slabosti, jad i nemoć, sve ono što je grijeh u nama osakatio – da sve to Bog ponovno ozdravi, iscijeli, da njegov Duh obnovi, posveti i učini savršenim kao što je to u Bogu.

To je predanje života. Sve što prikazujemo Bogu, pobožanstvenjuje se, preobražava. Svećenik prikazuje kruh koji će postati tijelo Kristovo, a mi predajemo same sebe i sve što nas okružuje da postanemo živo Tijelo Kristovo – Crkva.