UMRO JE PREČ. VJEKOSLAV GABUD, ŽPK U MIRU

U petak, 20. 03. 2015. u 2 sata u bolnici Klenovnik umro je svećenik u miru, kanonik Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola preč. Vjekoslav Gabud. Umro je u 80 godini života i 55 godini svećeništva.

Vjekoslav Gabud, rođen je 19. 11. 1935. godine u brojnoj obitelji oca Silvestra i majke Jelisavete u Lazu Bistričkom. Osnovnu školu je pohađao u Mariji Bistrici, a osjetivši svećenički poziv, srednju školu nastavlja na klasičnoj gimnaziji dječačkog sjemeništa na Šalati u Zagrebu gdje je i maturirao 1954. Teološke studije započinje i završava na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a kruna studija je zaređenje za svećenika 1960 godine. Prve svećeničke korake započinje u župi Bednji kao župni vikar od 1963. do 1965. godine kada postaje župnik u izuzetno siromašnoj župi Ruševu u Požeškom dekanatu. Iz te je župe premješten je za župnika u župu Kamenica kraj Lepoglave, gdje ostaje sve do 1971. godine kada je imenovan župnikom župe sv. Mihaela ark. u Sračincu. U Sračincu ostaje župnikom kroz 35 godina, a nakon umirovljenja ostaje u Sračincu pomagajući novom župniku. Za svoje svećeničke zasluge, imenovan je kanonikom Čazmansko-varaždinskog zbornog kaptola Svetoga Duha, 1986. godine.

Sprovodni obredi biti će u ponedjeljak 23. 03. 2015. u 15 sati u župnoj crkvi sv. Mihaela ark. u Sračincu gdje će najprije biti misa, a nakon mise pokop na groblju u Sračincu. Misu i sprovod će voditi biskup Josip Mrzljak.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine! Počivao u miru Božjem!