Uskrs – temelj naše vjere

Kristovo uskrsnuće temelj je naše vjere, ono je osnovni pokretač svekolikog kršćanskog života. Zato su prvi kršćani, još od apostolskih vremena, dan Kristova uskrsnuća – nedjelju nazvali „dan Gospodnji“. Tako je nedjelja postala spomen Kristovoga uskrsnuća, a kršćani su upravo toga dana slavili euharistiju po kojoj se ostvaruje i uprisutnjuje vazmeno otajstvo Kristove smrti i uskrsnuća, po kojem i mi iz smrti grijeha prelazimo u život, po kojem i mi postajemo dionici Kristova uskrsnuća i njegove božanske naravi. Zato je nedjelja najstariji i najvažniji kršćanski blagdan.

Uz slavljenje nedjelje, sredinom 2. stoljeća kršćani su počeli slaviti Uskrs, onu nedjelju koja je kalendarski najbliža datumu Kristove smrti i uskrsnuća. I od tada se Vazam – nedjelja Kristovoga uskrsnuća smatra najvećim kršćanskim blagdanom. Jer, kako veli papa Leon Veliki, „Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće“: mi kao stado smjelo kročimo tamo gdje nas predvodi naš pastir.

Upravo je u ovo vrijeme važno naviještati tu radost i nadu Kristovoga i našega uskrsnuća, Kristove i naše nebeske proslave. U Boga, naime, ništa nije djelomično: onom ljubavlju kojom nebeski Otac ljubi svoga utjelovljenoga sina, tom istom ljubavlju ljubi i nas koji smo po sakramentu krsta udovi Kristova tijela. U onu istu nebesku proslavu u koju je uveo svojega Sina, Bog Otac uvodi i nas.

Zato i u vremenima zarazne bolesti o kojoj svi toliko govore i u vrijeme rata i u vrijeme mira i u zdravlju i u bolesti i u mladosti i u starosti i u ovom i u nekom drugome kutku zemlje mi znamo – uskrsli Krist je s nama, Krist koji nas je učinio dionicima svoga Božanstva, Krist, koji nas pridružuje slavi svojega uskrsnuća. Tako nas Pavao ohrabruje: „Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati“ (Rim 8,31-32)? Zato, nema straha, nema tjeskobe, nema očajavanja. Ništa nam ne može pokvariti radost ovoga Uskrsa. Neka nas tješi, neka nas hrabri, neka nas nosi ova radosna uskrsna Pavlova poruka, koja vrijedi uvijek, pa i u vremenima pandemije: „Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu“ (Fil 4,4-7). Isus je uskrsnuo. Život pobjeđuje. Ljubav pobjeđuje. Prekrasno je živjeti s tom vjerom i u toj vjeri i širiti radost Kristovog uskrsnuća koje i nama otvara vrata vječnosti.

dr. Zvonko Pažin