Uskrsnuće mrtvih

Čitanja: 2Mak 7, 1-2. 9-14; 2Sol 2, 16-3, 5; Lk 20, 27-38

U svetom Evanđelju današnje nedjelje, sam Isus potvrđuje vjeru u uskrsnuće. Nevjerni i bezbožni saduceji, koji nisu vjerovali u uskrsnuće, postavili su Isusu jedno pitanje utemeljeno na izmišljenom primjeru. Čija će žena biti po uskrsnuću ako je ovdje za ovog života imala sedam muževa?

To zlobno saducejsko pitanje Isus nije komentirao ali je dao lijepu poduku i njima i svima nama. Naime, život poslije uskrsnuća nema nikakve sličnosti s ovozemaljskim životom. Nije to nikakva kopija ovog života. Ne vrijede za njega zakoni i običaji ovoga svijeta. To je neusporedivo bolji i ljepši život od ovoga. Zato Isus kaže saducejima: „Djeca se ovoga svijeta žene i udavaju. Oni pak koji se nadaju uskrsnuću na život niti se žene, niti udavaju. Čak više ne mogu ni umrijeti. Oni će biti kao anđeli Božji – bit će sinovi Božji.“

Isus potkrepljuje vjeru u uskrsnuće iz Svetoga Pisma. Kad se Bog objavio Mojsiju u gorućem grmu, Mojsije Boga zove Bogom Abrahamovim, Bogom Jakovljevim i Izakovim. On nije Bog mrtvih, nego je Bog živih – živog Abrahama, Izaka i Jakova. Oni su uskrsnuli i sad su opet živi.

Draga braćo, kad mi govorimo i mislimo o uskrsnuću onda moramo biti svjesni da to iskustvom ne možemo dokazati jer je uskrsnuće iz drugog života – ono je početak drugog života gdje ljudsko iskustvo više ne dopire. Ipak su ga milijuni svjedočili i umirali kao mučenici.

I mi vjerujemo i mi svjedočimo svoju vjeru životom pa ćemo kao i braća Makabejci biti nagrađeni uskrsnućem i životom koji iza uskrsnuća dolazi.