UTORAK – Jutarnja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Himan

O sjaju slave Očeve,
od Svjetla Svjetlo, Isuse,
Ti vrelo svjetla divnoga
i dane od kog sja nam dan.

Ograni, Sunce istinsko,
što sijevaš blistom vječitim,
i žarom Duha Svetoga
sva srca naša napuni!

I Tebe, Oče, molimo
od kojeg milost moćna je,
od kojeg slava vječna je,
od požude nas očuvaj.

Okrijepi nas za žilav rad
i zavidniku skrši moć,
pomaži nam u kušnjama,
uređuj naša djela sva.

Ti duhom našim upravljaj,
čistoćom da se bijelimo,
od žive vjere plamtimo
za otrov bludnje ne znajuć.

Ko jelo, Kriste, hrani nas
i vjerom Ti nas napajaj,
da napuni nas nevino
veselje Duha Svetoga.

Pun radosti nam teko dan,
ko rumen osvit sjao stid,
ko podne vjera sijala,
za suton duh nam ne znao.

Već zora sunce iznosi,
sa suncem Ti nam dođi sav,
u Ocu, Sine vječiti,
u Riječi, Oče, cio Ti! Amen.

 

Psalmodija

Ant. Moja je hrana
vršiti volju Očevu.

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim*
i On se k meni prignu i usliša vapaj moj.

Izvuče me iz jame propasti,*
iz blata kalnoga;

noge mi stavi na hridinu,*
korake moje ukrijepi.

U usta mi stavi pjesmu novu,*
slavopoj Bogu našemu.

Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti:*
uzdanje će svoje staviti u Gospodina.

Blago čovjeku koji se u Gospodina uzda,+
koji ne ide za štovateljima lažnih bogova,*
za onima koji se predaju prijevari.

Množiš čudesa svoja, Gospodine, Bože moj,*
i naume svoje za nas – ravna Ti nema!

Kazivat ih i objavljivati želim,*
al’ odveć ih je da bi se nabrojit mogli.

Žrtva i prinos ne mile Ti se,+
nego si mi uši otvorio:*
paljenica ni okajnica ne tražiš.

Tada rekoh: “Evo dolazim!*
U svitku knjige piše za mene:

Milje mi je, Bože moj, vršit volju Tvoju,*
Zakon Tvoj duboko u srcu ja nosim.”

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Moja je hrana vršiti volju Očevu.

 

Ant. Puna je zemlja
dobrote Gospodnje.

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,*
narodu koji On odabra sebi za baštinu!

Gospodin motri s nebesa*
i gleda sve sinove čovječje.

Iz svoga prebivališta motri*
sve stanovnike zemaljske:

On je svima srca stvorio*
i pazi na sva djela njihova.

Ne spasava kralja vojska mnogobrojna,*
ne spasava velika sila junaka.

Isprazno se od konja nadati spasenju,*
silna jačina njegova ne izbavlja.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji Ga se boje,*
nad onima koji se uzdaju u milost Njegovu:

da im od smrti život spasi,*
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,*
On je pomoć i zaštita naša.

Srce nam se u Njemu raduje,*
u Njegovo sveto Ime mi se uzdamo.

Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama,*
kao što se u Tebe uzdamo!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Puna je zemlja dobrote Gospodnje.

 

Ant. Hvalit ću Gospodina
sveg života svojeg.

Hvali, dušo moja, Gospodina!+
hvalit ću Gospodina sveg života svojeg,*
dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove,*
u čovječjeg sina od kog nema spasenja!

Iziđe li duh iz njega,+
u zemlju svoju on se vraća,*
i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev*
kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,

koji stvori nebo i zemlju,*
more i sve što je u njima;

koji ostaje vjeran dovijeka,+
potlačenima vraća pravicu,*
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje,*
Gospodin slijepcima oči otvara.

Gospodin uspravlja prignute,*
Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice,+
sirote i udovice podupire,*
a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka,*
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

Čitanje

Kao što je svet onaj koji vas poziva, i vi budite sveti u svem življenju. Ta pisano je: Budite sveti, jer sam Ja svet.

Odgovor na Božju riječ

Dovijeka, Gospodine, riječ Tvoja ostaje.

Od koljena do koljena Tvoja je vjernost.

 

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Obasjaj, Gospodine,
one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

+ Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,*
što pohodi i otkupi narod svoj;

podiže nam snagu spasenja*
u domu Davida, sluge svojega,

kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:+
spasiti nas od neprijatelja naših -*
i od ruke sviju koji nas mrze;

iskazati dobrotu ocima našim,*
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,

zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu:*
da će nam dati

te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja,*
služimo bez straha

u svetosti i pravednosti pred Njim*
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati*
jer ćeš ići pred Gospodinom
da Mu pripraviš putove,

da pružiš spoznaju spasenja narodu Njegovu*
po otpuštenju grijeha njihovih,

darom premilosrdnog srca Boga našega*
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,

da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj,*
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

 

Prošnje

Zahvalimo Kristu, koji nam daje svjetlost današnjeg dana, i uskliknimo mu:

Z.: BLAGOSLOVI I POSVETI NAS, GOSPODINE.

  • Daj svojim vjernicima tražiti i ljubiti ono što dolazi od Duha Tvoga: da radno vrijeme i odmor prožive Tebi na slavu.
  • Nama i svima koje ćemo danas susresti daj radost i mir.
  • Obrati naš narod da Te više ne vrijeđa psovkom, nego da Te usnama hvali i slavi!
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

 

Završna molitva

Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darežljiv. Produbi nam nadu, vjeru i ljubav da ustrajemo u budnosti i vršenju tvoga zakona. To Te, Oče, molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

Blagoslovio nas i sačuvao svemogući
i milosrdni Bog:

+ Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.