UVJETI ZA KUMSTVO NA KRŠTENJU ILI KRIZMI

Ovih dana neki dolaze po posvjedočenje za kumstvo na krizmi ili krštenju. Iznenade se kao da nikad nisu čuli da je za svako kumstvo, kod krštenja i krizme, potrebno posvjedočenje župnika župe u kojoj živi onaj koji želi biti kum/a. To posvjedočenje nije potvrda o primljenim sakramentima već posvjedočenje u ime župe da je osoba prikladna za kuma, što znači da je vjernik koji živi aktivno vjeru, sudjeluje u životu župe, čime postaje poznato i njegovu župniku da može biti jamac vjere, pout trenera kumčeta u vjeri i pomoć roditeljima djeteta u njihovoj zadaći odgoja djeteta u vjeri. Osim toga, ukoliko je vjenčan tada mora biti crkveno/kanonski vjenčan. Dakle, uvjet je da osoba ne živi u necrkvenom braku, odnosno izvanbračnoj zajednici. Kao što je rečeno, Crkva traži da kum na krštenju i krizmi bude vjernik koji svojim životom hoće i može svjedočiti svoju vjeru, dakle, koji je, kako volimo reći, praktičan vjernik. U tome smislu, baš kako određuju crkveni propisi, kum treba u najmanju ruku primiti sva tri sakramenta inicijacije (krst, potvrdu i euharistiju), te ako živi u braku da je sklopio kanonsku ženidbu, odnosno da nije sklopio samo građansku ženidbu, ili da ne živi u nekoj predbračnoj zajednici zajedno sa drugom osobom kao muž i žena. Dakle kum ne može biti tko živi zajedno nevjenčano (npr. kršćanski mladić i djevojka koji žive zajedno prije crkvenog vjenčanja) sve dok ne sklopi sakrament svete ženidbe. Toliko na znanje i ravnanje svima koji budu pitani da bi bili kumovi .

Ako ne ispunjavaju te uvjete neka sami kažu onima koji ih biraju za kumove da oni ne mogu kumovati dok ne usklade svoj život vjernički život.