„Upoznajmo katoličke novine Glas koncila“

Glas koncila je pokrenuo akciju da vjernike upozna sa svojim tiskovinama, osobito sa Glas koncila. Zato će se u našoj župi od 16. 08. – 20. 09. 2020. besplatno dijeliti Glas koncila, a danas, u nedjelju 20. 09. 2020. će doći u našu župu predstavnik Glasa koncila koji će predstaviti Glas koncila i tada ćete moći kupiti po povoljnim cijenama knjige koje izdaje Glas koncila. Svi koji se želite pretplatiti na Glas koncila kako bi vam on dolazio na kućnu sdresu, možete si uzeti i pristupnicu.